HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Extra raadsvergadering maandag 26 maart in de Grote Kerk

Extra raadsvergadering maandag 26 maart in de Grote Kerk

Definitief raadsbesluit

Op maandag 26 maart om 20.00 uur houdt de gemeenteraad een extra raadsvergadering in de Grote Kerk van Weesp. In deze vergadering neemt de gemeenteraad, in de huidige samenstelling, een definitief besluit over de toekomstige fusiepartner van Weesp. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kijkt u voor de agenda en stukken op www.weesp.nl/raadsinformatie

De vervolgstappen

Wanneer de gemeenteraad een definitieve keuze gemaakt heeft, zal het college van B&W in contact treden met Gooise Meren en Amsterdam om de keuze bekend te maken. Met de gekozen partner zal een plan van aanpak worden opgesteld, waarin staat welke taken van de gemeente Weesp het eerst worden overgedragen en wat de startdatum voor een ambtelijke fusie wordt. De gemeenteraad moet dit plan van aanpak vóór of direct na de zomer van 2018 goedkeuren. Daarna kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

Extra raadsvergadering 26 mrt om 20 u

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken