HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Gemeenteraad Weesp verklaart referendumaanvraag ontvankelijk

Gemeenteraad Weesp verklaart referendumaanvraag ontvankelijk

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van donderdag 9 november jl. in de Grote Kerk besloten om de referendumaanvraag van Comité Zelfstandig Weesp ontvankelijk te verklaren. De raad vergaderde daarna over het raadsvoorstel over de keuze voor de bestuurlijke toekomst van Weesp.

Wijzigingsvoorstel

Aan de hand van een ingediend amendement (wijzigingsvoorstel), is besloten om de tekst in het raadsvoorstel aan te passen. Dit is vooral een technische wijziging. De gemeenteraad kan namelijk maar op één manier stemmen over een voorstel: voor of tegen. In het oorspronkelijke voorstel was er nog een keuzemogelijkheid tussen de gemeente Gooise Meren en Amsterdam. Daar kan de gemeenteraad niet voor of tegen stemmen. Daarom is het voorstel door de gemeenteraad aangepast naar een voorstel waar de gemeenteraad wel voor of tegen kan stemmen. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de keuze in het raadsvoorstel voor de gemeente Gooise Meren te laten vervallen. Het definitieve besluit is echter nog niet genomen. Dat kan pas na het referendum.

Voorbereiding op een referendum

Op maandag 13 november 2017 heeft de gemeenteraad in haar vergadering een referendumcommissie benoemd. Op grond van artikel 8 van de Referendumverordening zijn de volgende personen benoemd als lid van de referendumcommissie:

  • Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden;
  • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
  • Philip van Praag, Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam.

Dit is een onafhankelijke, externe commissie, die toe zal zien op het verloop en een zorgvuldige organisatie van het referendum. Ook adviseert deze commissie de raad over de vaststelling van de datum voor het referendum en de vraagstelling hierbij.

De gemeenteraad heeft (geteld vanaf 9 november) nu 2 maanden de tijd om vast te stellen:

  1. wat de referendumvraag zal zijn (het referendum kan alleen gaan over het op 9 november behandelde en geamendeerde raadsvoorstel);
  2. wanneer het referendum gaat plaatsvinden.

De vaststelling van deze punten zal zeer waarschijnlijk plaatsvinden in een extra raadsvergadering op 8 januari 2018.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken