HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Het Toekomstpanel Weesp 2017

Het Toekomstpanel Weesp 2017

De gemeente heeft een Toekomstpanel in het leven geroepen waar Weespers, die met de gemeente willen meedenken- en praten over de bestuurlijke toekomst van Weesp, aan kunnen deelnemen. Inmiddels hebben zich al 150 Weespers voor het panel aangemeld.

Enquête Toekomstpanel Weesp 31 oktober 2017

 Op dinsdag 31 oktober jl. hebben de leden van toekomstpanel Weesp een digitale enquête ontvangen. Ze konden aangeven welke gemeente hun voorkeur heeft voor een ambtelijke fusie (en op termijn bestuurlijke fusie), met de vraag om de keuze zo helder mogelijk te motiveren. Het verslag dat bureau Tertium gemaakt heeft op basis van de uitkomsten van de enquête, is verzonden naar de gemeenteraad.

Themabijeenkomst zaterdag 7 oktober

Op zaterdag 7 oktober zijn 43 leden van het toekomstpanel naar het stadskantoor van de gemeente gekomen om met elkaar de rapporten en aanbiedingsbrieven van Gooise Meren en Amsterdam te bespreken. Het doel van de bijeenkomst was het verzamelen van vragen en reacties voor burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren en locoburgemeester Eric van der Burg van Amsterdam bij de publieksbijeenkomst van 18 oktober 2017.

In themagroepen werd besproken welke zaken opvallen in de aanbiedingsbrieven van beide gemeenten. De belangrijkste vragen per thema werden verzameld en het panel kwam met een aantal goede adviezen voor de gemeente Weesp. In het verslag van de themabijeenkomst kunt u alle vragen en reacties nalezen.

Toekomstpanel beoordeeld Kernwaarden- en opgavenprofiel Weesp

 Op donderdag 8 juni hebben wij voor het eerst een beroep gedaan op het Toekomstpanel. Alle deelnemers hebben een online vragenlijst ontvangen. De gemeente Weesp heeft het toekomstpanel gevraagd om de 14 kernwaarden in het Kernwaarden- en opgavenprofiel te beoordelen: eerst door middel van een puntenscore (1 t/m 10) en daarna door middel van rangschikken op basis van belangrijkheid. We hebben van 46 personen een vragenlijst retour gehad en de resultaten zijn verwerkt tot dit eindrapport. Het rapport is woensdag 14 juni 2017 verzonden naar de raad. Zij  hebben de inhoud meegenomen als advies bij de raadsvergadering over het Kernwaarden- en opgavenprofiel op donderdag 15 juni jl.

Ook hebben we het Toekomstpanel gevraagd om hun specifieke interessegebieden kenbaar te maken, zodat wij de panelleden in een later stadium kunnen benaderen met specifieke informatie en vragen over dat thema.

Meld u ook aan voor het Toekomstpanel

Wilt u ook deelnemen aan het Toekomstpanel? Dat kan! Stuur een mail o.v.v. uw naam en ‘aanmelding toekomstpanel’ naar toekomstvisie@weesp.nl of bel met (0294) 491 391.

Wat houdt deelname in?

Wanneer u zich aanmeldt voor het toekomstpanel ontvangt u van ons, te zijner tijd, een verzoek om een online vragenlijst in te vullen en/of een verzoek om (opnieuw) deel te nemen aan een gesprek.

Meer informatie

Wilt u geïnformeerd blijven over het samenwerkingsonderzoek? Wij informeren u doorlopend. Digitaal via www.weesp.nl/toekomstvisie, per post met De Toekomstcourant en via onze gemeentepagina in het WeesperNieuws.

Regelmatig posten we ook berichten op Twitter en Facebook, waar u op kunt reageren. Daarnaast kunt u uw vragen en suggesties aan ons kwijt via e-mail: toekomstvisie@weesp.nl


 

Voorzijde flyer Toekomstpanel Weesp

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken