HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Raadplegend referendum bestuurlijke toekomst Weesp

Raadplegend referendum bestuurlijke toekomst Weesp

Dit item is verlopen op 26-03-2018.

Een referendum is een instrument om inwoners meer te betrekken bij de politieke besluitvorming. In mei 2012 heeft de gemeenteraad van Weesp de Referendumverordening gemeente Weesp 2012 vastgesteld. Op grond van deze verordening kan de raad besluiten over bepaalde onderwerpen een referendum te houden.

In Weesp kan een referendum worden gehouden over een door de raad te nemen of genomen besluit. In de verordening is vermeld over welke onderwerpen geen referendum kan worden gehouden. Een referendum kan alleen worden gehouden onder de kiesgerechtigden van de gemeente Weesp.

In de verordening worden twee soorten referendums onderscheiden. Een referendum dat wordt gehouden op initiatief van de raad zelf (artikel 3). Daarnaast een referendum dat wordt gehouden op initiatief van kiesgerechtigde inwoners (artikel 4). Beide worden aangeduid als raadplegend referendum. De uiteindelijke beslissing om wel of niet een referendum te houden is aan de raad.

Raadplegend referendum bestuurlijke toekomst Weesp

De gemeenteraad van Weesp heeft over het voorliggende referendumverzoek, een referendum over de bestuurlijke toekomst Weesp, op vrijdag 22 december 2017 een besluit genomen.

De vraagstelling en antwoordcategorieën voor het referendum luiden als volgt:

Vraag: ‘De gemeenteraad van Weesp is van plan een besluit te nemen over een ambtelijke fusie en na de komende raadsperiode (2018-2022) bestuurlijke fusie met de gemeente Gooise Meren of met de gemeente Amsterdam. Wat heeft uw voorkeur?

Antwoorden:

* een fusie met Gooise Meren
* een fusie met Amsterdam

Het referendum wordt gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 gehouden.

Referendumcommissie

De gemeenteraad heeft op maandag 13 november 2017 een onafhankelijke, externe referendumcommissie ingesteld. Op grond van artikel 8 van de referendumverordening zijn de volgende drie personen benoemd als lid van de referendumcommissie:

  • Joop van Holsteyn, bijzonder hoogleraar Kiezersonderzoek, Universiteit Leiden;
  • Marion Veerbeek, beleidsmedewerker juridische zaken bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
  • Philip van Praag (voorzitter), Universitair Hoofddocent politicologie, Universiteit van Amsterdam.

De referendumcommissie adviseert de raad onder meer over de vraagstelling en de datum  en ziet toe op de neutrale voorlichting, een goede begeleiding en organisatie van het referendum. De referendumcommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Wanneer is het raadplegend referendum geldig?

Het referendum wordt geldig verklaard wanneer het opkomstpercentage voor het referendum 50% of meer van de kiesgerechtigden Weespers bedraagt. Wanneer het opkomstpercentage lager ligt dan 50% wordt het referendum ongeldig verklaard. De uitslag van het referendum wordt vervolgens berekend op basis van de gewone meerderheid van het totale aantal uitgebrachte, geldige stemmen.

De gemeenteraad neemt, bij het houden van het referendum op woensdag 21 maart 2018, op maandag 26 maart 2018, in een extra raadsvergadering, een definitief besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Weesp.

Laatste nieuws

Persbericht: Gemeenteraad neemt op vrijdag 22 december een besluit over raadplegend referendum Weesp (14 december 2017) 

Relevante informatie voor het bepalen van uw keuze

Alle (onderzoeks)rapporten, verslagen, persberichten e.a. relevante stukken, die het afgelopen jaar verschenen zijn in het onderzoek naar een mogelijke fusie met Gooise Meren of met Amsterdam, kunt u terugvinden op onze website www.weesp.nl/toekomstvisie

Vragen en antwoorden

Wat is het verschil tussen een ambtelijke en bestuurlijke fusie?
 

Meer informatie?

Voor meer informatie of als u klachten heeft over de informatievoorziening of organisatie van het referendum, dan kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de referendumcommissie: Claudia Jonges-Schagen, communicatieadviseur gemeente Weesp, via tel. (0294) 491 391 of via mail: referendum@weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken