HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Weespers aan het Woord 2017

Weespers aan het Woord 2017

Dit item is verlopen op 16-06-2017.

Eerste publieksbijeenkomst ‘Weespers aan het Woord’

Op maandagavond 15 mei 2017 werd in de Grote Kerk de eerste publieksbijeenkomst 'Weespers aan het Woord' gehouden. Ruim 150 belangstellenden waren getuigen van de presentatie van het rapport 'Weespers aan het Woord', dat is gemaakt naar aanleiding van de Toekomstgesprekken die de afgelopen periode in Weesp zijn gehouden.

Veel Weespers hebben de moeite genomen om een of meer van deze gesprekken, onder begeleiding van bureau Tertium, bij te wonen en ons in kennis te stellen van de kansen en zorgen die zij zien bij een samenwerking met ofwel Gooise Meren dan wel Amsterdam. Deze informatie is voor ons buitengewoon waardevol.
 

Wat gebeurt er nu met dit rapport?

Het rapport 'Weespers aan het Woord' wordt samengevoegd met het afwegingskader, dat de gemeenteraad eind vorig jaar heeft opgesteld, om zo te komen tot een ‘kernwaardenprofiel’.

Dit kernwaardenprofiel geeft een duidelijk beeld van de belangrijke punten voor Weesp in een eventuele samenwerking: onze kernwaarden. Deze kernwaarden beschrijven onder meer welke voorzieningen wij in Weesp overeind willen houden en op welke manier wij invloed willen blijven uitoefenen op beslissingen die Weesp aangaan. Dit document wordt vervolgens voorgelegd aan de twee beoogde samenwerkingspartners: Gooise Meren en Amsterdam, met de vraag om hierop te reageren, en ons hun standpunt ten aanzien van onze kernwaarden te laten weten. Zij stellen hiervoor beiden een standpuntbepaling voor ons op.

Deze twee bepalingen worden samen met alle andere beschikbare informatie gebruikt bij het nemen van een uiteindelijke beslissing. 

Kort samengevat vormt het rapport 'Weespers aan het Woord' dus een belangrijk onderdeel van onze onderhandeling met Amsterdam en Gooise Meren. Op basis van de hierin genoemde kernwaarden gaan wij Amsterdam en Gooise Meren vragen om hun standpunt te bepalen. Welke waarden van Weesp zijn zij bereid om hoog te houden, te ontwikkelen en/of te versterken? Op basis van deze informatie neemt de Weesper gemeenteraad uiteindelijk op 9 november 2017 een beslissing.
 

Toekomstpanel Weesp

Mocht u in het verdere traject (opnieuw) met ons willen meedenken en -praten, dan kan dat. Wij nodigen u hiervoor zelfs van harte uit. U kunt zich aanmelden voor ons Toekomstpanel door een mail te sturen aan toekomstvisie@weesp.nl. Wanneer u zich aanmeldt voor het toekomstpanel ontvangt u van ons, te zijner tijd, een verzoek om een online vragenlijst in te vullen en/of een verzoek om (opnieuw) deel te nemen aan een gesprek.

Generatiepanel bij Weespers aan het Woord  Dichter Co Woudsma draagt gedichten over Weesp voor    Jazz-duo Swaen & Sebastiaan

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: info@weesp.nl

Openingstijden

Afspraak maken