HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  De toekomst van Weesp  |  Weespers aan het Woord 2017

Weespers aan het Woord 2017

Weespers praten mee over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente

In maart, april en mei 2017 heeft bureau Tertium, in opdracht van de gemeente Weesp, vijftien toekomstgesprekken georganiseerd met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het doel van deze gesprekken was om Weespers de mogelijkheid te geven zich actief uit te spreken over de wensen, zorgen, strijdpunten en prioriteiten die zij hebben ten aanzien van de mogelijke samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam. Meer dan 250 Weespers hebben deelgenomen aan deze gesprekken.

Rapport Weespers aan het Woord

De opbrengsten van alle toekomstgesprekken zijn verwerkt tot het rapport ‘Weespers aan het Woord’. Dit rapport, een aanbeveling voor het gemeentebestuur, beschrijft hoe Weespers aankijken tegen samenwerking of fusie en welke kansen en zorgen zij zien als het gaat om een toenadering tot Gooise Meren of Amsterdam.

Democratie en invloed

Veel Weespers zijn bang dat verregaande samenwerking hoe dan ook negatieve gevolgen heeft voor de afstand tussen burger en bestuur. Weespers hebben over het algemeen korte lijnen met ambtenaren, raadsleden en bestuurders. Die laagdrempelige overlegstructuur mag niet verloren gaan, vinden ze. De vrees dat het bestuur op afstand komt te staan, is voor veel gespreksdeelnemers vooral groot bij een samenwerking met de gemeente Amsterdam. Bij een samenwerking met Gooise Meren is er juist de vrees dat we als gemeente dan nog steeds te klein blijven.

Voorzieningen

Weespers hebben de indruk dat er de laatste jaren eerder voorzieningen zijn verdwenen uit Weesp, dan dat die er zijn bijgekomen. Dat gaat onder meer  om buslijnen, jongerenvoorzieningen en sportmogelijkheden. Ze vrezen dat de vergrijzing ertoe zal leiden dat er de komende jaren nog meer voorzieningen zullen sluiten. Deelnemers zien bij samenwerking met Amsterdam kansen voor behoud of zelfs uitbreiding van het aantal voorzieningen.

Identiteit

Weespers voelen zich geen ‘Gooise kakkers’, maar ook geen ‘Amsterdamse yuppen’. Weesp heeft een eigen karakter: het is een stad met een dorps karakter. De meeste gespreksdeelnemers zien in Gooise Meren de overeenkomsten met andere ‘vestingsteden met een vergelijkbaar cultuurhistorisch verleden’, een groen en agrarisch buitengebied met een ‘dorps karakter’. 

Publieksbijeenkomst

Op maandag 15 mei 2017 werd het rapport ‘Weespers aan het Woord’ gepresenteerd tijdens een publieksbijeenkomst in de Grote Kerk.

Het was een geslaagde avond met een afwisselend programma met film, presentaties en optredens. Een deel van de avond bestond uit een gesprek met een generatiepanel en met de mensen in de zaal over de belangrijkste thema's die aan bod zijn gekomen tijdens de toekomstgesprekken. Het panel, waarin alle generaties van Weesp vertegenwoordigd waren, werd bevraagd over Weesp en over de manier waarop zij aankijken tegen de samenwerking met Gooise Meren of Amsterdam.

Aan het einde van de avond werd het rapport overhandigd aan waarnemend burgemeester Bas Jan van Bochove en raadslid Maarten Miner, voorzitter van de begeleidingscommissie vanuit de gemeenteraad.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken