HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusie met gemeente Amsterdam  |  Regiegroep fusie Weesp-Amsterdam

Regiegroep fusie Weesp-Amsterdam

De raad heeft een Regiegroep fusie Weesp-Amsterdam ingesteld. In de Regiegroep is elke fractie vertegenwoordigd. De vergaderingen van de Regiegroep zijn openbaar. Onderstaand treft u de verslagen aan van de gehouden vergaderingen.

Op 15 oktober 2019 heeft de Regiegroep een gesprek gevoerd met de heer Groot Wassink, wethouder van de gemeente Amsterdam. Besproken werd de mogelijkheid om een bestuurscommissie voor Weesp in te stellen, nadat Weesp en Amsterdam één gemeente zijn geworden. De raadsleden vragen in dit gesprek de wethouder wat de mogelijkheden zijn en de wethouder geeft aan welk aanbod Amsterdam biedt. Afgesproken wordt om hier op 7 november over door te praten.

Op 31 oktober is aan de raad een Raadsinformatiebrief verstuurd over ‘Nabijheid van Bestuur’. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken