HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusie met gemeente Amsterdam

Fusie met gemeente Amsterdam

De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp willen samen één gemeente vormen. Daarmee zal Weesp onderdeel worden van de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden. Tot die tijd blijft Weesp een zelfstandige gemeente.

Behoefte aan meer bestuurskracht 

Het bestuur van Weesp heeft geconcludeerd dat het niet langer zelfstandig op een goede manier kan voldoen aan de wensen en ambities van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Omdat er behoefte was aan meer bestuurskracht, sprak de gemeenteraad van Weesp zich daarom uit voor een samenvoeging met de gemeente Amsterdam. Dat besluit volgde op het referendum dat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Weesp werd gehouden, waarbij 56,5% van de bewoners zich uitsprak voor een samenvoeging met Amsterdam.

Weesp blijft Weesp

De gemeente Amsterdam wil deze rol vervullen en neemt haar verantwoordelijkheid naar de bewoners van Weesp. Door aansluiting bij Amsterdam kan Weesp profiteren van de schaalvoordelen van een grote gemeente, maar de eigen identiteit behouden. Op 1 juni 2019 zijn de ambtenaren van de gemeente Weesp in dienst getreden bij de gemeente Amsterdam en is de ambtelijke fusie een feit. 

Alle actualiteiten en relevante stukken over de fusie met de gemeente Amsterdam zijn te vinden op www.weesp.amsterdam.nl

Wat is het verschil tussen ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie?

Ambtelijke fusie betekent dat de ambtenaren in dienst treden in de gemeente Amsterdam en vanuit de locaties Amsterdam en Weesp werkzaam zijn. Daarbij blijft Weesp bestuurd worden door de eigen gemeenteraad en college van B&W. Bestuurlijke fusie (ook wel gemeentelijke herindeling genoemd) wil zeggen dat vanaf dat moment de gemeente Weesp geen eigen gemeenteraad, college van B&W en burgemeester meer heeft en het gebied Weesp bestuurd wordt vanuit Amsterdam.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken