HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusie met gemeente Amsterdam

Fusie met gemeente Amsterdam

De gemeenteraad van Weesp heeft op maandag 26 maart 2018 in een extra raadsvergadering het besluit genomen dat de gemeente Weesp een fusie aangaat met de gemeente Amsterdam.

Eerst ambtelijk, op termijn bestuurlijk

Met de gekozen partner Amsterdam wordt nu een plan van aanpak worden opgesteld, waarin staat op welke taken van de gemeente Weesp de samenwerking het eerst wordt gezocht en wat de startdatum voor een ambtelijke fusie wordt. De gemeenteraad moet dit plan van aanpak vóór of direct na de zomer van 2018 goedkeuren. Daarna kan gestart worden met de uitvoering van het plan.

De bestuurlijke fusie zal niet eerder dan 2022 plaatsvinden.

Wat betekent de ambtelijke fusie voor u als inwoner of ondernemer?

Voor u als inwoner of ondernemer verandert er op dit moment nog niets maar op termijn kunnen er veranderingen doorgevoerd worden. Momenteel is niet duidelijk op welke termijn dit gaat gebeuren. Uiteraard wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Wat is het verschil tussen ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie?

Ambtelijke fusie betekent dat de ambtenaren in dienst treden in de gemeente Amsterdam en vanuit de locaties Amsterdam en Weesp werkzaam zijn. Daarbij blijft Weesp bestuurd worden door de eigen gemeenteraad en college van B&W. Bestuurlijke fusie wil zeggen dat vanaf dat moment de gemeente Weesp geen eigen gemeenteraad, college van B&W en burgemeester meer heeft en het gebied Weesp bestuurd wordt vanuit Amsterdam.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken