HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusienieuws

Fusienieuws

Het was even stil, maar achter de schermen wordt hard gewerkt om de bestuurlijke fusie tussen Amsterdam en Weesp vorm te geven. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bestuurscommissie van Weesp. U, als Weesper, of als inwoner van Driemond, kiest straks wie daarin komen. Dat doet u tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hoe zien deze verkiezingen er uit? En hoe kunt u zich als Weesper verkiesbaar stellen? Wat is daarvoor nodig?

In de komende weken leest u daar meer over, onder andere in het Gemeentenieuws en via onze nieuwsbrief. Daarnaast organiseert de gemeente in september een speciale bewonersbijeenkomst over de bestuurlijke fusie en de verkiezingen. Dan krijgt u meer uitleg en kunt u uw vragen persoonlijk stellen. Afhankelijk van de mogelijkheden wordt de bijeenkomst online of op locatie gehouden. De precieze datum wordt zo snel mogelijk via de kanalen van de gemeente en het Gemeentenieuws bekendgemaakt. De laatste actuele informatie vindt u via deze webpagina: www.weesp.nl/fusienieuws

 • Veranderingen in dagbesteding en jeugdhulp na 1 januari 2022

  Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. De ondersteuning van Weespers vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat echter al per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam.

 • Jeugdhulp en kinderopvang na de fusie

  Vanaf 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp, waar Driemond onderdeel van wordt. Niet alleen de manier waarop Weesp wordt bestuurd, verandert. Weesp gaat ook anders werken. Als inwoner van Weesp merkt u daar soms wat van. De komende maanden leest u wat er verandert en wat hetzelfde blijft. Deze week geven we antwoord op vragen over de organisatie van de jeugdhulp, kinderopvang en de voorschool (vve).

 • Wat betekent de fusie met Amsterdam voor de jeugdgezondheidszorg?

  De dienstverlening van gemeente Weesp gaat veranderen vanwege de fusie met gemeente Amsterdam op 24 maart 2022. U krijgt als inwoner van Weesp toegang tot een grote, professionele en flexibele organisatie met een breder aanbod van dienstverlening. Dit heeft voordelen, maar kan in het begin even wennen zijn. In de dagelijkse dienstverlening verandert er vooral veel achter de schermen. Als inwoner van Weesp merkt u daar niet heel veel van. Wij vertellen u de komende maanden wat er verandert en wat hetzelfde blijft. In dit artikel besteden we aandacht aan de jeugdgezondheidszorg.

 • Weesp wordt gemeente Amsterdam: online bijeenkomst 30 september 2021

  Met ingang van 24 maart 2022 hoort Weesp officieel bij de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam kent dan 7 stadsdelen en het stadsgebied Weesp. In het stadsgebied Weesp vormen lokaal gekozen vertegenwoordigers straks de bestuurscommissie Weesp.
  Nu, een half jaar voor de fusie, zijn de voorbereidingen voor de verkiezing van die bestuurscommissie gestart. Wilt u meer weten over het bestuur van het stadsgebied Weesp, denkt u erover u kandidaat te stellen en wilt u weten hoe dat werkt? Sluit dan aan bij de online bijeenkomst op 30 september 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken