HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusienieuws

Fusienieuws

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de bestuurlijke fusie tussen Amsterdam en Weesp vorm te geven. Op deze pagina vindt u het laatste nieuws rondom de verandering bij de gemeente die verband houden met de fusie.

Een belangrijk onderdeel van de fusie is de bestuurscommissie van Weesp. U, als Weesper, of als inwoner van Driemond, kiest straks wie daarin komen. Dat doet u tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hoe zien deze verkiezingen er uit? En hoe kunt u zich als Weesper verkiesbaar stellen? Wat is daarvoor nodig? Kijk op amsterdam.nl/verkiezingen voor meer informatie. 

Volg het laatste nieuws ook via het Gemeentenieuws in het WeesperNieuws en via onze nieuwsbrief.

 • Een boom kappen? Straks altijd een vergunning nodig

  Weesp en Amsterdam zijn beide groene, bomenrijke gemeenten. We passen daarin goed bij elkaar. Voor de bomen zijn regels opgesteld. Weesp en Amsterdam hebben nu nog ieder hun eigen bomenverordening, waarin regels staan voor het beschermen en kappen van bomen.

  In Weesp geldt een beperkte kapvergunningplicht. Vanaf 24 maart 2022 gaat dit veranderen. Dan gelden voor Weesp en de Weespers de Amsterdamse regels voor het kappen en herplanten van bomen. Dat komt een blijvend groen Weesp ten goede.

 • Waar gaat u op stemmen?

  De manier waarop Weesp wordt bestuurd, gaat door de fusie met Amsterdam veranderen. Het stadsgebied Weesp krijgt bijvoorbeeld een eigen bestuurscommissie. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (14-16 maart) kunt u als inwoner van Weesp en Driemond niet alleen stemmen voor de gemeenteraad van Amsterdam, maar ook voor de bestuurscommissie van het stadsgebied Weesp.

 • Weesp.nl wordt amsterdam.nl

  De manier waarop u straks aan informatie van en over de gemeente komt, verandert door de fusie met de gemeente Amsterdam. Komende tijd werken we daar hard aan. De digitale nieuwsbrief van de gemeente Weesp wordt na maart onderdeel van de nieuwsbrief van Amsterdam. En amsterdam.nl wordt voor Weespers de nieuwe gemeentelijke website.

 • Jeugdgezondheidszorg: vernieuwd, en toch vertrouwd

  Sinds 10 januari zijn de deuren van het Ouder- en Kindteam, locatie Weesp/Driemond, geopend. Op het bekende adres aan de C.J. van Houtenlaan 1G in Weesp zijn ouders en kinderen van harte welkom voor jeugdgezondheidszorg en ondersteuning bij de opvoeding: “Ouders en kinderen kunnen rekenen op de dienstverlening die ze gewend waren.”

 • Wat betaalt u in 2022 voor uw vergunningen en (reis)documenten?

  Leges zijn de kosten die u maakt als u bijvoorbeeld een vergunning of (reis)document aanvraagt bij de gemeente. In december 2021 heeft de gemeenteraad van Weesp de nieuwe legesverordening en –tabel van 2022 vastgesteld.

 • Inwoners Weesp kunnen vanaf 1 januari terecht bij GGD Amsterdam

  De gemeente Weesp valt vanaf eind maart 2022 onder de gemeente Amsterdam. Amsterdam ligt in een andere GGD-regio. Al per 1 januari 2022 draagt GGD Gooi- en Vechtstreek de gezondheidszorg voor inwoners van Weesp over aan GGD Amsterdam. GGD Amsterdam biedt dezelfde dienstverlening aan als GGD Gooi- en Vechtstreek.

 • Aanvragen regeling laag inkomen per 1 januari via Amsterdams formulier

  Deze week leest u hoe u als bewoner van Weesp een regeling aanvraagt als u een laag inkomen heeft. Per 1 januari 2022 kunnen Weespers met een laag inkomen bij een aanvraag voor een regeling, gebruik maken van de aanvraagformulieren op de website van de gemeente Amsterdam (amsterdam.nl).

 • Goed nieuws voor dieren en hun baasjes met stadspas

  De Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM-regeling) gaat ook voor Weesp gelden. Heeft u een stadspas met een groene stip en een huisdier? Dan kunt u vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van deze regeling die u tegemoetkomt in de kosten.

 • Weesp over naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

  Per 1 januari 2022 valt Weesp binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). OD NZKG neemt de taken over van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

 • Fusiekrant: de eerste editie met informatie over wat er straks wel en niet voor u verandert

  De gemeenten Weesp en Amsterdam vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er straks allemaal wel en niet voor u verandert. Daarom deze eerste editie van de Fusiekrant. Digitaal wordt deze krant gedeeld via alle communicatiekanalen van de gemeente Weesp en op papier is de krant terug te lezen in het Weespernieuws van woensdag 8 december 2021. In het eerste kwartaal van 2022 verschijnt de tweede Fusiekrant.

 • Veranderingen in dagbesteding en jeugdhulp na 1 januari 2022

  Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. De ondersteuning van Weespers vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat echter al per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam.

 • Wat betekent de fusie met Amsterdam voor de jeugdgezondheidszorg?

  De dienstverlening van gemeente Weesp gaat veranderen vanwege de fusie met gemeente Amsterdam op 24 maart 2022. U krijgt als inwoner van Weesp toegang tot een grote, professionele en flexibele organisatie met een breder aanbod van dienstverlening. Dit heeft voordelen, maar kan in het begin even wennen zijn. In de dagelijkse dienstverlening verandert er vooral veel achter de schermen. Als inwoner van Weesp merkt u daar niet heel veel van. Wij vertellen u de komende maanden wat er verandert en wat hetzelfde blijft. In dit artikel besteden we aandacht aan de jeugdgezondheidszorg.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken