HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusienieuws  |  Veranderingen in dagbesteding en jeugdhulp na 1 januari 2022

Veranderingen in dagbesteding en jeugdhulp na 1 januari 2022

Afbeelding WMO

Weesp fuseert op 24 maart 2022 met de gemeente Amsterdam. De ondersteuning van Weespers vanuit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat echter al per 1 januari 2022 over naar de gemeente Amsterdam.

Maakt u gebruik van dagbesteding of jeugdhulp? Dan kunnen er vanaf 1 januari 2022 al zaken voor u wijzigen. Dit betekent dat voor u:

  1. Als u nu gebruikmaakt van jeugdhulp of Wmo-ondersteuning, dan houdt u uw hulp of ondersteuning. Uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit Weesp in principe gebruik van zorgaanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Dat kan dezelfde aanbieder zijn als u nu heeft, maar ook een andere, als uw huidige aanbieder geen contract heeft met Amsterdam. Als uw huidige aanbieder geen contract heeft met Amsterdam, dan neemt het Sociaal wijkteam Weesp in 2022 contact met u op. Dit om te bekijken of en hoe u over kunt stappen naar een aanbieder waar Amsterdam een contract mee heeft. Specifieke situaties kunnen om maatwerk vragen.
  2. Vraagt u vanaf 1 januari2022 Wmo-ondersteuning of jeugdhulp aan, dan doet u dat net als nu, via het Sociaal Loket Weesp. Zij helpen u verder.

Hebt u in de tussentijd al vragen, opmerkingen of zorgen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Sociaal Loket Weesp of kijk op: weesp.amsterdam.nl.

We geven u vast 2 concrete voorbeelden

Ik maak gebruik van de dagbesteding, raak ik die nu kwijt?

U kunt in ieder geval voorlopig bij uw huidige dagbesteding blijven. De dagbesteding wordt, net als een aantal andere Wmo-voorzieningen, opnieuw ingekocht voor Amsterdam en Weesp. In de loop van 2022 weten we welke organisaties de dagbesteding dan gaan leveren. Afhankelijk van welke organisaties dat worden, kunt u wellicht bij uw huidige dagbestedingsaanbieder blijven of zult u in de loop van 2022 overgaan naar een andere. Als uw dagbesteding verandert in 2022 wordt u hierover op tijd door het Sociaal Wijkteam geïnformeerd.

Mijn zoon krijgt nu jeugdhulp. Wat gaat er veranderen?

Uw zoon houdt voorlopig dezelfde hulp. Als uw huidige aanbieder geen contract heeft met Amsterdam, dan neemt het Sociaal wijkteam Weesp in 2022 contact met u op. Dit om te bekijken of en hoe u over kunt stappen naar een aanbieder waar Amsterdam een contract mee heeft. Uiterlijk 1 januari 2023 maakt iedereen uit Weesp gebruik van jeugdhulp aanbieders waar de gemeente Amsterdam een contract mee heeft. Specifieke situaties kunnen om maatwerk vragen. Vraagt u vanaf 1 januari 2022 jeugdhulp aan, dan doet u dat net als nu, via het Sociaal Loket Weesp. Zij helpen u verder.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken