HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusienieuws  |  Wat betaalt u in 2022 voor uw vergunningen en (reis)documenten?

Wat betaalt u in 2022 voor uw vergunningen en (reis)documenten?

Afbeelding leges

Leges zijn de kosten die u maakt als u bijvoorbeeld een vergunning of (reis)document aanvraagt bij de gemeente. In december 2021 heeft de gemeenteraad van Weesp de nieuwe legesverordening en –tabel van 2022 vastgesteld.

In de legestabel staan de nieuwe legestarieven voor 2022 vermeld. Om de kosten van de inflatie te dekken zijn alle legestarieven met 1,5% verhoogd. Voor sommige producten bepaalt het Rijk de legestarieven. Denk hierbij aan de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De gemeente neemt de tarieven van het Rijk over.

De gemeente indexeert de tarieven om de kosten van het verlenen van een vergunning of het verstrekken van een uittreksel zoveel mogelijk neer te leggen bij de aanvrager, zodat niet alle Weespers gevraagd wordt om mee te betalen.

Vooruitlopend op de fusie met de gemeente Amsterdam, gebruikt Weesp nu dezelfde tabel als Amsterdam. Ook is een aantal leges al gelijkgetrokken met die van Amsterdam. Nieuw voor Weesp zijn de leges voor ambulante handel en kinderopvang. De leges voor het gemeentelijk archief zijn afgeschaft.

De legestabel is terug te vinden op: weesp.nl/leges.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken