HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Fusienieuws  |  Weesp over naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Weesp over naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Afbeelding toezicht graafwerkzaamheden

Per 1 januari 2022 valt Weesp binnen het werkgebied van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). OD NZKG neemt de taken over van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

In Nederland zijn 29 omgevingsdiensten, die samen verantwoordelijk zijn voor het verlenen van vergunningen aan bedrijven en bewoners op het gebied van milieu, bodem en bouw. Als inwoner van Weesp krijgt u soms te maken met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Wat merkt u van het werk van OD NZKG?

Als inwoner heeft u waarschijnlijk weinig rechtstreeks met OD NZKG te maken, maar u merkt misschien wel de effecten van hun werk. Het is hun taak om schade aan het milieu door bedrijven zo klein mogelijk te houden. Zij stellen milieuregels op voor bedrijven en controleren op de naleving van deze regels en andere wet- en regelgeving. Ze treden op als het misgaat. In Weesp zijn enkele honderden bedrijven waar zij straks toezicht op houden.

Bij werkzaamheden in de bodem krijgt u mogelijk met OD NZKG te maken

Door de eeuwen heen is de bodem in Nederland op veel plekken vervuild geraakt. OD NZKG moet ervoor zorgen dat geen nieuwe verontreinigingen ontstaan en bestaande verontreinigingen worden beheerst of gesaneerd. De overheid heeft hiervoor regels en beleid opgesteld. U kunt zelf ook te maken krijgen met deze regels wanneer u werkzaamheden in de grond wilt (laten) uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een terrein wilt ophogen of een ondergrondse tank uit uw tuin wilt verwijderen. OD NZKG ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd.

Overlast van bedrijven kunt u bij OD NZKG melden

Ervaart u overlast van een bedrijf, zoals geluid, geur, trillingen of stof? Of vermoedt u bodem-, lucht- of waterverontreiniging door een bedrijf? Meld dit via het formulier op odnzkg.nl. Zo helpt u OD NZKG de leefomgeving zo veilig en schoon mogelijk te houden.

 Meer informatie vindt u op odnzkg.nl

Stadsdeel Zuidoost houdt ook bij een deel van de bedrijven toezicht. Het gaat dan om (milieu)toetsing en (milieu)toezicht bij bijvoorbeeld horeca inrichtingen en het opsporen van milieudelicten.

Foto: toezicht op graafwerkzaamheden (aangeleverd door OD NZKG)

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken