HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Gebruiksregels digitale informatieborden  |  Gebruiksregels digitale informatieborden

Gebruiksregels digitale informatieborden

Dit item is verlopen op 09-08-2017.

Langs de invalswegen van de gemeente Weesp zijn drie digitale informatieborden geplaatst.
De gemeente gebruikt deze borden voor de attendering op wegwerkzaamheden, omleidingen, voor communicatie bij calamiteiten en voor andere gemeentelijke mededelingen en activiteiten. Daarnaast kunnen organisaties, verenigingen en instellingen teksten laten plaatsen ter promotie van evenementen.
De borden bevatten ook reclame-uitingen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van leverancier Suurland Outdoor.

Aan de berichtgeving op de digitale informatieborden door externe partijen zijn voorwaarden, zogeheten gebruiksregels, verbonden. Deze regels worden hieronder uitgelegd.

Gebruiksregels ten aanzien van evenementen

 1. Op het digitale informatiebord worden in ieder geval de datum, naam en locatie van het evenement geplaatst.
 2. Er worden alleen evenementen geplaatst die op het grondgebied van de gemeente Weesp plaatsvinden.
 3. Het evenement is voor iedereen toegankelijk.
 4. Voor het evenement is indien nodig een vergunning of ontheffing verleend door de gemeente Weesp.
 5. De activiteit heeft een zogenaamd occasioneel karakter (vindt niet wekelijks of maandelijks plaats). Indien de activiteit een aankondiging van een wedstrijd betreft, heeft de vereniging de mogelijkheid om vier wedstrijden (bijv. derby’s, topwedstrijden, kampioenschappen) per kalenderjaar aan te kondigen.
 6. Commerciële manifestaties zoals verkoopacties, loterijen en dergelijke worden niet opgenomen met uitzondering van acties waaraan het college haar goedkeuring heeft verleend. Door de gemeente goedgekeurde collectes worden wel opgenomen. Wilt u adverteren op de digitale informatieborden dan kunt u hiervoor terecht bij de leverancier Suurland Outdoor.
 7. Controversiële boodschappen worden niet geplaatst.
 8. De activiteit draagt geen politieke boodschap uit.
 9. Activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk karakter hebben.
 10. Evenementen worden maximaal twee weken voorafgaand aan het evenement tot en met de dag van het evenement op de digitale informatieborden gepubliceerd.
 11. Er worden maximaal vijf evenementen tegelijk per bord geplaatst.
 12. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om informatie wel dan niet te plaatsen.
 13. De gemeente bepaalt de periode van plaatsing, voert de eindredactie en prioriteert de evenementen.
 14. Evenementen moeten per keer aangevraagd worden; het is niet mogelijk om een jaarplanning aan te leveren.
 15. Het college van B&W behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een aankondiging te weigeren en in specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, afzonderlijk te beslissen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Werkwijze

Als uw organisatie of vereniging besluit een aanvraag te doen, dient u er rekening mee te houden dat er maximaal zes regels van vijftien karakters beschikbaar zijn per boodschap.
Er kan helaas geen garantie worden gegeven dat uw boodschap daadwerkelijk wordt geplaatst. Uw aanvraag dient uiterlijk drie weken voor aanvang van de activiteit door de gemeente te zijn ontvangen.
Het kan voorkomen dat er meer verzoeken binnenkomen dan er publicatiemogelijkheden zijn. In dat geval worden de volgende prioriteiten gesteld:

 1. Calamiteiten;
 2. Gemeentelijke informatie;
 3. (Grote) wegafsluitingen;
 4. Gemeentebrede evenementen;
 5. Activiteiten van verenigingen, instellingen, organisaties, scholen en musea.

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk afwisseling in boodschappen uit de diverse categorieën.
 

Het aanbrengen van mededelingen op de digitale informatieborden wordt gecoördineerd door Voorlichting & Communicatie van de gemeente Weesp. Vragen kunt u stellen via voorlichting@weesp.nl of via tel. (0294) 491 391.

Evenementen meldt u aan door een e-mail te sturen naar voorlichting@weesp.nl.

Disclaimers

*De informatie van de gemeente Weesp op de digitale informatieborden (met uitzondering van de reclamevakken) is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten kan bevatten.
De gemeente kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.

*De gemeente Weesp is verantwoordelijk voor de informatieve tekst op de digitale informatieborden. Het bedrijf Suurland Outdoor is verantwoordelijk voor de reclames op het onderste deel van de infoborden. De gemeente is niet verantwoordelijk voor mogelijke (tegen)strijdigheden tussen informatie op het door haar gevulde infodeel en de daaronder geplaatste reclames. De gemeente Weesp is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat uit mogelijke (tegen)strijdigheden voortvloeit.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken