HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Herensingel 142-144

Herensingel 142-144

Herontwikkeling Herensingel 142 - 144

Aan de Herensingel 142 – 144 staat de voormalig Jehovakerk. De gemeente Weesp heeft een overeenkomst met projectontwikkelaar van Wijnen voor herontwikkeling van de locatie. Deze overeenkomst heeft betrekking op de sloop van het bestaande kerkgebouw en aangrenzende woning en op de nieuwbouw van appartementen met een maatschappelijke plint en parkeervoorzieningen.

Ontwikkelkader

Op 18 februari 2021 heeft een online-bijeenkomst, met direct omwonenden, plaatsgevonden over de herontwikkeling van de Herensingel. Tijdens deze avond presenteerde projectontwikkelaar van Wijnen zijn ontwikkelvisie voor de locatie. De omwonenden hebben uitgebreid gereageerd op deze ontwikkelvisie. Veel opmerkingen hadden betrekking op het tot dan toe gelopen proces.

De gemeente Weesp en projectontwikkelaar van Wijnen hebben de uitkomsten besproken en in goed overleg is besloten het lopende participatieproces vanuit de projectontwikkelaar te beëindigen.

In de afgelopen periode heeft de gemeente Weesp een onafhankelijk extern bureau gevraagd om een ontwikkelkader voor de projectlocatie op te stellen. Dit ontwikkelkader zal in september 2021 besproken worden met de omwonenden.
Het ontwikkelkader definieert de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor de herontwikkeling. Het is het kader waarop de plannen van de ontwikkelaar getoetst wordt door de gemeente.

Online informatiebijeenkomst Herensingel (Weesp)

Op donderdag 16 september 2021 vond een online informatiebijenkomst plaats over de herontwikkeling van locatie Herensingel 142 - 144. Tijdens deze avond is de gemeente Weesp met bewoners in gesprek gegaan over het concept ontwikkelkader voor deze locatie. De bijeenkomst is hieronder terug te kijken. Ook kunt u het verslag en de presentatie van de bijeenkomst bekijken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken