HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Hernieuwde aanpak kruising Amstellandlaan, Casparuslaan en oversteek Papelaan

Hernieuwde aanpak kruising Amstellandlaan, Casparuslaan en oversteek Papelaan

ln de raad van 26 februari en 7 maart 2019 is uitgebreid gesproken over de stand van zaken van de aan te leggen rotonde op de kruising Amstellandlaan, Casparuslaan en oversteek Papelaan. In deze vergaderingen kwam naar voren dat er onder andere informatie ontbrak over de situering van de rotonde en de onderbouwing daarvan. Het college heeft toen besloten eerst een dossier- en archiefonderzoek uit te voeren om de documenten over de plan- en besluitvorming van het project op een rij te zetten.

Uitkomsten onderzoek

Eind 2019 is dit onderzoek afgerond. De uitkomsten kwamen in hoofdlijnen op het volgende neer. Er wordt al 25 jaar gesproken over een rotonde. In deze periode zijn veel wisselingen van partijen en mensen geweest. De overdracht en documentatie van informatie, gemaakte afspraken en wijzigingen zijn niet altijd goed gegaan. De wisseling in informatiesystemen in de afgelopen jaren heeft daar ook niet aan bijgedragen. Daarnaast is de realisatie afhankelijk gemaakt van de omliggende ruimtelijke ontwikkelingen.Al met al heeft dit geleid dat er tot op heden geen besluit is genomen over de realisatie van de rotonde.

Nieuwe start

Daarom is in december 2019 besloten een nieuwe start te maken en met een hernieuwde aanpak voor de kruising te komen. Dit gebeurt aan de hand van het “Amsterdamse plan- en besluitvormingsproces voor infrastructuur” (afgekort PBI).  Een methode voor infrastructurele projecten, waarbij stapsgewijs wordt gewerkt. Van planvorming, besluitvorming tot realisatie.

In Amsterdam is dit een veelvuldig en met succes gebruikte methode. De opbrengsten van eerder doorlopen participatietrajecten, zoals bewonersavonden, worden hierin meegenomen.

Voor het einde van het jaar wordt de planvorming op verschillende termijnen (kort, middellang en lang) aan de gemeenteraad voorgelegd.
 

Eerdere berichtgeving

Op 17 juli 2018 hebben wij een inloopavond georganiseerd om het ontwerp van de kruispunten Amstellandlaan/ Casparuslaan/ Plataanlaan en Plataanlaan/ Herensingel/ Papelaan aan u te laten zien. Hierbij heeft u mogelijk knelpunten en oplossingen aangedragen die wij verzameld hebben. Deze punten hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in het aangepast ontwerp.

De gemeenteraad heeft eind 2017 besloten om op het kruispunt Amstellandlaan/ Casparuslaan/ Plataanlaan een rotonde aan te leggen en om aan het kruispunt Plataanlaan/ Herensingel/ Papelaan verkeerskundige maatregelen toe te passen. Hierdoor kunnen fietsers en voetgangers in twee etappes de weg oversteken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken