HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Het college belicht…  |  Het college belicht… 12 mei 2021 (Carin Ogier)

Het college belicht… 12 mei 2021 (Carin Ogier)

Beste Weespers,

Vorige week schreef wethouder Léon de Lange zijn laatste stukje in het WeesperNieuws. Vandaag schrijf ik mijn eerste. Sinds twee maanden ben ik als wethouder actief en mag ik mij bezighouden met duurzaamheid, groen, werk en inkomen, ICT en dienstverlening. Met veel enthousiasme ben ik aan de slag gegaan. Voor Weesp, voor de inwoners en de natuur van deze mooie stad.

Veel van het werk staat in het teken van de voorbereidingen op de fusie met Amsterdam. Dat betekent dat we al zoveel mogelijk aansluiten bij Amsterdamse werkwijzen en dat we zaken die voor Weesp belangrijk zijn zo goed mogelijk borgen. Op die manier zorgen wij dat de overgang naar Amsterdam zo soepel mogelijk verloopt en dat we ook nu al zo goed mogelijk gebruik maken van de expertise van Amsterdam.

Tegelijkertijd is het goed om te onthouden dat Weesp nog steeds een zelfstandige gemeente is. We maken dus nog steeds onze eigen plannen en houden ons ook met opgaven bezig die soms verder in de tijd liggen. Een actueel thema is bijvoorbeeld dat we in Nederland de komende jaren steeds meer gaan koken en verwarmen zonder aardgas. Ook Weesp gaat uiteindelijk van het aardgas af. Stapsgewijs gaan we over naar duurzame bronnen. We werken aan een Transitievisie Warmte. Hierin komt een beeld te staan hoe de verschillende wijken in de stad over kunnen stappen op andere bronnen en wanneer dat ongeveer zal kunnen. Dit hangt bijvoorbeeld af van het type woningen, hoe goed woningen geïsoleerd zijn en welke warmtebronnen in de buurt zijn die een goed alternatief kunnen vormen. Dit is een verandering die ons allemaal zal raken. Daarom is betrokkenheid bij het opstellen van de visie belangrijk. Inwoners hebben input kunnen leveren via een enquête en een bewonerspanel. Op 3 juni organiseren we daarnaast nog een informatieavond waarvoor ik u van harte wil uitnodigen. Een vervolg op deze visie is het maken van plannen per wijk. Hiermee zorgen we ervoor dat de Weesper belangen straks ook in Amsterdam goed gediend zijn. 

Carin Ogier, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken