HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Het college belicht…  |  Het college belicht… 2 juni 2021 (John Vos)

Het college belicht… 2 juni 2021 (John Vos)

Beste Weespers,

Vorige week is tijdens de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over het bouwplan ‘de Weesperschool’. De raad heeft bepaald dat het nodig is om extra onderzoek te doen naar de voorgeschiedenis én eerdere besluitvorming over dit project.

Die voorgeschiedenis leidt in elk geval terug tot 2017. In dat jaar nam de toenmalige gemeenteraad een besluit over het perceel grond (onder en in de omgeving van de toenmalige Jan Woudsmaschool) om voorbereidingen te treffen om op deze plek woningen te ontwikkelen. Huur- en koopwoningen tegen een betaalbare prijs en in het bijzonder bedoeld voor Weesper jongeren.

Bewoners in de onmiddellijke omgeving van deze locatie vinden dat hun groen en het uitzicht teveel worden aangetast. Een dilemma dat op meer bouwplannen van toepassing is. Inmiddels is er veel gebeurd. Tijdens vergaderingen hebben omwonenden zich uitgesproken tegen het plan. Op basis van deze input van omwonenden is het plan op verschillende punten aangepast. Na deze aanpassingen is het bestemmingsplan ter inzage gelegd en zijn zienswijzen ingediend.

Alvorens de gemeenteraad over het plan dat nu voorligt een besluit neemt, zal eerst een aanbeveling volgen van de nu in te stellen onderzoekscommissie. De vaststelling van het bestemmingsplan zal daarop nog even moeten wachten. En dus ook de bouw. De wachttijd op geschikte woonruimte neemt daardoor helaas toe. Ik hoop daarom op een spoedig besluit.

John Vos, wethouder

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken