HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Het college belicht…  |  Het college belicht… 9 juni 2021 (Bas Jan van Bochove)

Het college belicht… 9 juni 2021 (Bas Jan van Bochove)

Beste Weespers,

In het begin van de tweede golf van de coronacrisis haalde Weesp de landelijke pers. Met het aantal vastgestelde besmette personen scoort Weesp de afgelopen winter verhoudingsgewijs opvallend hoog. Het tij is echter gelukkig gekeerd. De afgelopen week zijn er meerdere dagen waarop enkele of zelfs helemaal geen vastgestelde besmettingen in Weesp worden gemeld. Van de 25 regio’s waarin Nederland is verdeeld, is de regio Gooi en Vecht eind mei één van de twee regio’s, die voor wat betreft de situatie rond het coronavirus, van zeer ernstig naar ernstig is gegaan. Ook een positief signaal.

Vaccinatie speelt hierbij een belangrijke rol. Meer dan 10 miljoen vaccinaties zijn nu landelijk gezet. Bij velen zijn dat er al twee. Dat geldt ook voor mij. Eerlijk gezegd leidt dat tot een gevoel van meer ontspanning, meer vrijheid. Tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust dat ik mij nog steeds moet houden aan de vaste regels zoals afstand houden en handen wassen. We krijgen steeds meer ruimte omdat de beperkingen worden teruggebracht. Vanaf 5 juni is er weer meer mogelijk. Eind juni zullen er waarschijnlijk nieuwe stappen worden gezet. Dat gebeurt alleen als het aantal besmettingen blijft afnemen. Daar kunnen we allemaal aan meewerken. Vaccinatie is daarbij belangrijk. Ik vertrouw erop dat u dit meeneemt in uw afweging zich al dan niet te laten vaccineren.

Daarnaast gaat het ‘gewone werk’ door. Het college heeft de jaarcijfers van 2020 gepresenteerd. De jaarrekening sluit met een positief saldo. Dat heeft meerdere incidentele oorzaken. De positieve cijfers maken het mogelijk om voor 2021 en 2022 extra uitgaven te doen. Zo kan er bij meerdere begrotingsposten worden vooruitgelopen op het beleid van Amsterdam. De voorstellen daartoe zijn aan de gemeenteraad voorgelegd. De komende weken buigt de gemeenteraad zich over de verschillende documenten.
 

Bas Jan van Bochove, burgemeester

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken