HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Inspreken in raads- en commissievergaderingen

Inspreken in raads- en commissievergaderingen

Wat doet een raadscommissie?

Voordat de raad besluit, worden de meeste onderwerpen eerst in een raadscommissie besproken en voorbereid. Besluiten neemt de commissie niet, maar de discussie gaat vaak dieper dan die in de raad. Een commissie richt zich namelijk op bepaalde onderwerpen. In zo'n raadscommissie zitten de experts van de politieke partijen, de woordvoerders. Ook zijn er wethouders en ambtenaren aanwezig die een toelichting kunnen geven.

Inspreken

Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het  “Inspreekrecht voor burgers”. In dit half uur kunnen belanghebbenden hun mening geven en/of ideeën aandragen over onderwerpen die op de agenda staan of die behoren bij de commissie. Ook kunt u inspreken bij punten die niet op de agenda staan, maar wel tot het werkveld van de commissie behoren. Spreek in bij de juiste commissie. Kijk voor de onderwerpen die bij de commissie horen op de pagina raadsinformatie.  

Tijdens het agendapunt “spreekrecht burgers” van de raadsvergaderingen kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. Om in te kunnen spreken dient u zich tenminste 8 uur vóór aanvang van de vergadering aan te melden.

U kunt zich aanmelden voor inspreken volgens bijgaand formulier.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken