HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Invloed uitoefenen raad  |  Spreekrecht

Spreekrecht

De vergaderingen van de raad en de commissies zijn openbare vergaderingen. U kunt uw mening tijdens een vergadering naar voren brengen.

Iedere commissie behandelt een onderdeel van het gemeentelijk beleid. U kunt over dit onderdeel inspreken, of dit onderwerp nu wel of niet op de agenda staat.

In de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over een onderwerp wat op de agenda staat. Het woord kan niet gevoerd worden:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • wanneer een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

U kunt zich bij de griffie aanmelden. Telefoonnummer 0294 - 491 391 of mail griffie@weesp.nl.

Houdt u er rekening mee dat bij inspreken uw naam wordt opgenomen in de notulen?

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken