HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Mobiliteitsplan 2021-2046

Mobiliteitsplan 2021-2046

In het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 wordt een (toekomst)beeld geschetst van de gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, langzaam verkeer, leefbaarheid en duurzaamheid.

Waar gaat het Mobiliteitsplan over

Het vinden van een balans tussen voldoende mobiliteit en een aantrekkelijke openbare ruimte, dat is waar het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 voor staat. Weesp staat de komende jaren voor een uitdaging. Meer bewoners leiden tot een verdere groei van de mobiliteit in en rond Weesp en tot een grotere druk op de kostbare openbare ruimte. De beschikbare openbare ruimte in (de binnenstad van) Weesp is een schaars goed. Dit bleek ook uit de online enquête die is afgenomen in september 2020 waarbij Weespers hun wensen, knelpunten en complimenten over het verkeer in Weesp met de gemeente deelden. De meeste reacties gingen over fietsers, snelheid en verkeersveiligheid. Alle reacties zijn geanalyseerd en verwerkt. De reacties zijn verspreid over 19 verschillende thema’s en deze zijn terug te vinden op een dashboard met alle resultaten van deze inventarisatie.

De vraag is hoe we in beperkte ruimte oplossingen kunnen vinden voor de groeiende mobiliteitsvraag. In het Mobiliteitsplan staat dat er voorrang zal worden gegeven aan duurzame en ruimtebesparende vervoerswijzen en dat openbare ruimte beter benut zal worden. De wensnetwerken per vervoerswijze zijn online te bekijken. De maatregelen om de netwerken te realiseren zijn op een online kaart weergegeven.

Zienswijzen en reactienota

Het Mobiliteitsplan Weesp 2021-2046 heeft in de zomer ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er 28 zienswijzen ingediend. In de Reactienota zijn alle zienswijzen opgenomen en is een reactie gegeven op de vragen en opmerkingen in de zienswijzen. Op basis van de zienswijzen zijn enkele aanpassingen in het uitvoeringsprogramma van het Mobiliteitsplan doorgevoerd.

Vervolgproces

Voorafgaand aan de besluitvorming over het Mobiliteitsplan door de gemeenteraad wordt het Mobiliteitsplan besproken in de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer (afgekort SOB). De vergadering van deze commissie vindt plaats op 5 oktober 2021 en begint om 20.00 uur. De raadsbehandeling van het Mobiliteitsplan is gepland op donderdag 14 oktober 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken