HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws

Nieuws

 • Bibliotheek Weesp wordt onderdeel OBA

  Op 1 januari 2022 wordt de bibliotheek in Weesp onderdeel van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Alle abonnementen van de leden van Gooi en Meer uit Weesp worden dan automatisch omgezet naar een abonnement bij de OBA. Zij kunnen gebruik blijven maken van de boekencollectie op dezelfde locatie, maar kunnen voortaan ook terecht bij de andere vestigingen van de OBA.

 • Lijst registeren voor de verkiezingen

  Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen. Dan kunt u naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Diezelfde dag zijn ook de verkiezingen voor de bestuurscommissie van het nieuwe stadsgebied Weesp. Voor het eerst kunnen jongeren van 16 en 17 jaar stemmen en gekozen worden.

 • Afvalinzameling in 2022

  Vanaf 1 januari 2022 gaat de GAD werken met nieuwe inzamelfrequenties en routes. Zo kan er efficiënter gewerkt worden, terwijl de dienstverlening op peil blijft.

 • Stem voor uw favoriete plan van Weesp Begroot

  Wat is uw favoriete plan van Weesp Begroot? Breng uw stem uit! De plannen met de meeste stemmen worden in 2022 uitgevoerd. Welk van de 8 overgebleven plannen krijgt uw stem?

 • Weesp twee monumenten rijker

  Op 30 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders Weesp ingestemd met het aanwijzen van twee gemeentelijke monumenten. Het gaat om twee gebouwen die resteren van het complex van de gereformeerde kerk aan de Hoogstraat uit 1927.

 • Inspraak uitbreiding en wijzigingen betaald parkeren Weesp

  In het derde kwartaal van 2021 is een evaluatie uitgevoerd over het parkeerbeleid, dat in maart 2021 is ingevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat het betaald parkeren een gunstig effect heeft gehad op de parkeerdruk in het gebied. De parkeerbehoefte is wel enigszins verschoven naar de buurten eromheen. Het college van B en W heeft naar aanleiding van deze evaluatie op 23 november 2021 een aantal wijzigingen en een uitbreiding voorgesteld van het betaald parkeren.

 • Nieuwe expositie Museum Weesp: Weesper porselein door handen uit andere landen

  Museum Weesp heeft op 1 december een nieuwe expositie over het Weesper porselein geopend. "We zetten het witte goud uit Weesp in de spotlights en geven het de aandacht dat het verdient", aldus Lisette Zijp, conservator van het museum. “Ik ben ongelofelijk trots op deze prachtige expositie. Dit is de mooiste expositie die wij in ons museum gehad hebben. Ik hoop dat veel mensen dit bijzondere verhaal komen ontdekken en bewonderen. Het prachtige Weesper porselein is een hoogtepunt van technisch en artistiek menselijk kunnen.”

 • Uitnodiging: tweede informatieavond ontwikkeling Cacaokwartier

  Op woensdag 8 december wordt een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers van het Cacaokwartier en de gemeente Weesp. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Subsidie noodsteun culturele instellingen Weesp

  Culturele instellingen van Weesp kunnen eenmalige subsidie aanvragen voor noodsteun. De subsidie is ter gedeeltelijke compensatie van de verliezen die zijn geleden in 2021 als gevolg van de coronacrisis.

 • Korting op uw zorgverzekering

  Weespers met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen meedoen met de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amsterdam bij Zilveren Kruis. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u een uitkering ontvangt, of (parttime) werkt en weinig verdient.

 • Noodzakelijke reparaties aan Aetsveldseweg

  In 2023 vindt er groot onderhoud plaats aan de Aetsveldseweg. Onlangs is gebleken dat de staat van de weg hard achteruit is gegaan en dat er niet gewacht kan worden met werkzaamheden tot het groot onderhoud in 2023.

 • Klaar voor de winter

  Van 1 november 2021 tot 15 april 2022 houden gemeenten Weesp en Amsterdam zich bezig met het voorkomen van gladheid door winters weer. In de steden worden de hoofdroutes voor auto’s, fietsers en het openbaar vervoer gestrooid. In deze periode worden de weervoorspelling goed in de gaten gehouden.

 • Opknapbeurt speelplek Meidoornlaan

  De speelplek aan de Meidoornlaan krijgt een opknapbeurt. Omwonenden hebben meegedacht over hoe de nieuwe spelplek eruit kan komen te zien. Een aantal speeltoestellen komt weer terug.

 • Avond-lockdown en strengere maatregelen overdag

  Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heupoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen.

 • Orange the World: geweld tegen vrouwen de wereld uit

  1 op de 3 vrouwen krijgt in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld, ook in de Gooi- en Vechtstreek. Dat moet stoppen. Daarom doet de gemeente Weesp ook dit jaar mee aan de wereldwijde actie: ‘Orange the World’.

 • Marco de Jong wint Cultuurpijs Weesp 2021

  Musicus Marco de Jong heeft de Cultuurprijs Weesp 2021 gewonnen. Wethouder Carin Ogier heeft hem op donderdag 25 november 2021 de prijs uitgereikt. De prijs wordt om de 2 jaar uitgereikt aan personen, verenigingen of organisaties die gedurende meerdere jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het culturele of artistieke leven in Weesp. 

 • Meld u aan voor het online stadsgesprek verkeersveiligheid

  Op maandag 29 november organiseert de gemeente Weesp een stadsgesprek over verkeersveiligheid. Door de nu geldende coronamaatregelen houden we dit stadsgesprek niet op het stadhuis, maar organiseren we het online. De mensen die zich al hebben aangemeld, ontvangen een link naar de online bijeenkomst om mee te doen.

 • 1,5 meter afstand houden is weer verplicht

  Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven.

 • Denk mee over nieuwe windmolens in Amsterdam

  In Amsterdam komen nieuwe windmolens. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amsterdam zoekgebieden gekozen. Er zijn ook enkele zoekgebieden vlakbij Weesp in Amsterdam Zuidoost. Dat is bij Diemerscheg en Waternet locatie Weesperkarspel.

 • Weesp bedankt haar vrijwilligers

  Na het succes van vorig jaar start deze week opnieuw de campagne ‘Weesp Bedankt’. Hiermee bedankt de gemeente al haar vrijwilligers en wordt er uitgebreid stilgestaan bij het mooie, inspirerende en belangrijke werk dat ze doen.

 • Bijeenkomst luchtkwaliteit in Weesp

  Afgelopen zomer werd aan Weespers gevraagd om een keuze te maken uit zes locaties waar de GGD de luchtkwaliteit kan meten. Meer dan 230 mensen brachten hun stem uit. Op dinsdagavond 23 november van 19.30 uur  tot 20.30 uur maakt wethouder Carin Ogier bekend waar de meetbuisjes worden geplaatst.

 • Krediet voor fase 2 van Brede School Weespersluis

  De schoolbesturen ASKO en Florente hebben begin dit jaar beide een huisvestingsaanvraag gedaan voor de uitbreiding van hun school in de Weespersluis. Dit vanwege de snelle leerlingentoename. Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad van Weesp besloten hier krediet voor toe te kennen. Dit betekent dat zowel Basisschool De Nieuwe Jozef aan de Fort Diemerdamstraat 69, als Brede School Weesperrijk aan de Fort Diemerdamstraat 73 uitgebreid worden.

 • Meer bomen voor Weespersluis

  Ruim 700 vrijwilligers gaan de komende maanden meer dan 100.000 bomen planten in Noord-Holland. Ook in Weesp gaan de schoppen in de grond. Begin deze maand verzamelden vrijwilligers een overschot aan elzen in het Amsterdamse Bos en andere vrijwilligers en bewoners plantten die dezelfde middag bij Weespersluis.

 • Iets voor u? Gratis opleiding energiecoach

  Weesp Duurzaam zoekt nieuwe energiecoaches. Energiecoaches zijn vrijwilligers die op huisbezoek gaan en tips geven over energiebesparing en duurzame energie. Hiermee helpen zij andere Weespers. Weesp Duurzaam start binnenkort met een nieuwe opleiding voor energiecoaches. 

 • Kom ook naar de informatieavond over investeren in zonnepanelen

  Op enkele grote daken in Weesp komen zonnepanelen. Bewoners van Weesp kunnen hieraan meebetalen en van de opbrengsten profiteren. Hoe dit precies werkt, vertellen vrijwilligers van Weesp Duurzaam op 30 november 2021 tijdens een bijeenkomst.

 • Stem nu voor uw favoriete plan voor Weesp Begroot

  Van de 26 ingestuurde plannen voor Weesp Begroot zijn 21 plannen 30 keer of meer liked. Deze plannen zijn door de gemeente Weesp op haalbaarheid getoetst en uit deze toets is gebleken dat 8 plannen realiseerbaar zijn. Nu is het aan de Weespers om met hun stem te bepalen welke plannen daadwerkelijk uitgeworden worden.

 • Nieuwe kabelverbinding Weesp-Muiden om elektriciteitsnet te versterken

  Van maandag 15 november tot en met vrijdag 3 december legt netbeheerder Alliander tussen Weesp en Muiden een nieuwe 20kV elektriciteitsverbinding aan. Deze ondergrondse verbinding is nodig om de capaciteit op het huidige elektriciteitsnet uit te breiden. Zo wordt het netwerk geschikt gemaakt om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen.

 • Stadskantoor wordt Stadsloket

  Weespers die een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart willen aanvragen of verlengen kunnen hiervoor ook na de fusie terecht in het Stadskantoor (Nieuwstraat 70a in Weesp). Het Stadskantoor wordt het achtste Stadsloket binnen de gemeente Amsterdam.

 • Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

  Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

 • Traktaties in huis en visnet klaar? Sint-Maarten maar!

  Smeer de kelen, oefen weer wat liedjes en haal je lampion uit het vet: het is Sint-Maarten. Omdat het een jeugdactiviteit is én in de open lucht plaatsvindt, kan het. Leuk voor de kinderen. Maar ook voor u als u graag luistert naar de liedjes of geniet van de lichtjesoptochten door de straat.

 • Katinka Hilders - van de Wetering benoemd als wethouder

  Woensdagavond 10 november is Katinka Hilders - van de Wetering benoemd als wethouder in Weesp. Zij volgt voormalig wethouder Astrid Heijstee-Bolt die op 3 november is geïnstalleerd als burgemeester van Kaag en Braassem.

 • Geen Sinterklaasintocht in Weesp

  De actuele coronamaatregelen zorgen er helaas voor dat de Sinterklaasintocht in Weesp dit jaar opnieuw niet kan doorgaan.

 • Weesper monumenten, voor én na de fusie

  “Als je door de stad loopt, zie en voel je een belangrijk stuk van het verleden. Rijks- en gemeentelijke monumenten wisselen elkaar af. Weesp koestert die erfenis, zijn straatjes en steegjes zorgvuldig. Niet voor niets is de binnenstad aangewezen als beschermd stadsgezicht.”

 • Geef uw mening over verkeersveiligheid

  Het wordt drukker in Weesp en dat merken we ook in het verkeer. Het voelt niet altijd even prettig en veilig. Zo weten we bijvoorbeeld dat er zorgen zijn over snelheid van verschillende voertuigen en de veiligheid in het verkeer rond scholen. De gemeente onderneemt al verschillende acties om de stad verkeersveiliger te maken. Maar het kan beter. Graag horen we daarom uw ideeën over wat beter kan. Die ideeën komen terug in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van gemeente Amsterdam dat in 2022 wordt geschreven.

 • Doe ook in Weesp mee aan de workshop: 'Wat kenmerkt uw buurt?'

  U kent uw omgeving als geen ander. Daar wil de gemeente Amsterdam méér over weten. Zij onderzoekt de vraag op welke plekken duurzame energie opgewekt kan worden, zoals windenergie. Uw kennis en ervaring over uw buurt is daar heel belangrijk in.

 • Onderzoek wijst uit: geen integriteitsschending in gemeenteraad

  Eind mei 2021 is door een inwoner van Weesp melding gemaakt van een vermoeden van integriteitsschending door een lid van de gemeenteraad. Nader onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hier geen sprake was van schending van integriteit, dan wel belangenverstrengeling.

 • Pleegouders zetten het licht op groen

  Er is al jaren een tekort aan pleegouders, terwijl er juist steeds meer pleeggezinnen nodig zijn. Daarom wordt aandacht gevraagd om meer pleeggezinnen te werven.

 • Interview met Ronald Uljee: winnaar van de fotowedstrijd 2021

  "De Sint-Laurentiuskerk is markant en de kwaliteit van de foto is top; het laat de vaardigheid van de fotograaf goed zien. De kerk is herkenbaar voor iedereen, het is een baken in Weesp." Aldus de jury over de winnende foto van de fotowedstrijd 2021.

 • Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig

  Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

 • Imam Tijani Youala van de Assoena Moskee: ‘Vaccinatie gaat om behoud van het menselijk leven’

  Imam Tijani Youala kreeg in december 2020 zelf corona. Hij werd niet heel ziek, maar is toch blij met zijn vaccinatie. “Een mens heeft niet alleen een verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor zijn medemens, zijn omgeving.” Zenuwachtig voor de prik is hij niet.

 • Campagne ‘Zien drinken doet drinken’ van start

  Vandaag gaat de jaarlijkse campagne ‘Zien drinken doet drinken’ weer van start. De boodschap van deze landelijke actie is dat kinderen en jongeren drinkgedrag van anderen kopiëren. Het advies is daarom om in hun bijzijn geen alcohol te drinken. Ook in Weesp en omgeving wordt aandacht gevraagd voor deze campagne.

 • Nu avondspreekuur ‘Administratie voor Elkaar’

  'Administratie voor Elkaar' heeft sinds kort elke dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur op Papelaan 99 in Weesp. Gunstig voor iedereen die overdag werkt of een opleiding volgt.

 • Foto van de Wispe wint fotowedstrijd

  Ronald Uljee heeft met zijn foto ‘Wispe’ de jaarlijkse fotowedstrijd gewonnen. De fotowedstrijd werd georganiseerd door de gemeente Weesp en AKSE Media, uitgever van de Weesper gemeentegids. De winnende foto toont de voormalige kerk in het donker vanaf de voet van het gebouw.

 • Weesp krijgt nieuwe energie, doe mee!

  Gemeente Weesp roept iedereen op zoveel mogelijk energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Vanaf 26 oktober 2021 kunt u meedoen met diverse acties en zijn er boeiende bijeenkomsten over energiebesparing en groene energie.

 • Bouw kinderdagverblijf in Weespersluis en start stadsloods kinderopvang

  Als het aan het college van Weesp ligt wordt in 2022 het nieuwe kinderdagverblijf (KDV) in Weespersluis gebouwd. Afgelopen week gaf het college het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk moet maken vrij voor inspraak.

 • Vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnspartners ontmoeten elkaar weer live

  Vanwege corona hebben partners uit de formele zorg, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties elkaar een hele periode niet live kunnen ontmoeten. Om succesvol samen te werken aan het optimaliseren van het welzijn van de inwoners van Weesp is het echter belangrijk om elkaar persoonlijk te kennen en te weten wie wat kan betekenen.

 • SeniorWeb: voor al uw digitale problemen. Ook die met de CoronaCheck-app

  ​U heeft een coronabewijs nodig, maar weet niet hoe de CoronaCheck-app werkt. Of hoe u DigiD moet aanvragen. Erik Graber en Jan Dahmen van SeniorWeb schieten te hulp. Ook als u problemen hebt met uw mobiel of iPad.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst stadsgebied Weesp

  Bewoners van Weesp en Driemond zijn van harte welkom op de informatiebijeenkomst over de komst van stadsgebied Weesp op maandag 1 november om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Grote Kerk aan de Kerkstraat in Weesp.

 • Begroting 2022 Gemeente Weesp

  Het college van B en W heeft de Begroting 2022 aangeboden aan de leden van de gemeenteraad. In 2022 vindt de herindeling met de gemeente Amsterdam plaats, wat betekent dat dit voor de gemeente Weesp een bijzonder jaar zal worden.

 • Groot onderhoud aan stoep Achtergracht

  Vanaf maandag 18 oktober tot en met januari 2022 voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de stoep van de Achtergracht. Het groot onderhoud aan de Achtergracht is nodig, omdat de stoep de afgelopen jaren is verzakt en de kwaliteit is verslechterd.

 • Social media

  De gemeente Weesp en Museum Weesp kunt u volgen op diverse social media kanalen.

 • Driemond en Weesp samen in stadsgebied Weesp

  Dorpsraad Driemond diende verzoek in bij gemeente Amsterdam

  Driemond wordt met de verkiezingen in maart 2022 toegevoegd aan het stadsgebied Weesp. De gemeenteraad van Amsterdam besluit hier voor de zomer 2021 over na een officieel verzoek van de Dorpsraad Driemond. Nu is Driemond onderdeel van stadsdeel Zuid-Oost.

 • Aangepaste openingstijden stadsloket Weesp door verkiezingen

  In verband met de verkiezingen hebben wij een beperkte openingstijden van het stadsloket Weesp op woensdag 17 maart. Op 18 maart is het stadsloket gesloten.  

 • Carin Ogier geïnstalleerd als wethouder

  Donderdagavond 11 maart is Carin Ogier geïnstalleerd als wethouder Werk en Inkomen, Duurzaamheid, Milieu en Energie, Openbare ruimte, Groen, Integratiebeleid, Dierenwelzijn, ICT, Dienstverlening en Begraafplaatsen. Zij volgt voormalig wethouder Maarten Miner op die op 2 februari 2021 aftrad.

 • Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord

  Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken.

 • Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown

  De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. De sociale, maatschappelijke en economische effecten van de pandemie tellen na een jaar flink op.

 • Verkiezingen in Weesp coronaproof

  De gemeente Weesp is druk bezig met de voorbereidingen om de verkiezingen voor Tweede Kamer op 17 maart coronaproof te laten verlopen. We doen er veel aan om ervoor te zorgen dat u ook in deze coronatijd veilig kunt stemmen. Dit jaar zijn er extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

 • Bestellen en afhalen bij uw favoriete winkel

  Boeken, kleding of huishoudelijke artikelen: vanaf woensdag 10 februari is het weer mogelijk om te bestellen én af te halen bij uw favoriete winkel. Dat heeft het kabinet bepaald. Tussen bestellen en afhalen zit minstens 4 uur en u haalt de bestelling op een afgesproken tijdstip op.

  Alle winkels mogen weer open voor bestellen en afhalen. Dit betekent dat u van tevoren iets bestelt via internet of telefoon en het dan later ophaalt bij de winkel. De winkels gaan niet open, maar winkeliers hebben in de deuropening een afhaalloket. Om drukte te voorkomen, moet u zich houden aan het afgesproken tijdslot. Bij het afhalen komt u alleen.

 • Tweede Kamer spreekt zich uit voor fusie Weesp en Amsterdam

  De fusie tussen Weesp en Amsterdam is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft zich in de zitting op donderdag 11 februari uitgesproken vóór de fusie. Voordat de fusie definitief is, moet ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen.

 • Kamer behandelt gemeentelijke herindeling van Weesp met Amsterdam

  De Tweede Kamer debatteert op donderdag 11 februari over vijf wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling of samenvoeging. Het gaat om samenvoegingen van de diverse gemeenten waaronder die van Weesp en  Amsterdam. U kunt het debat vanaf 11.05 uur live volgen. 

 • Schaatsen in Weesp?

  Kunnen we wel of niet schaatsen? Het wordt spannend de komende dagen.

  Vanaf maandag geldt een vaarverbod voor een groot deel van de Vecht en voor Smal Weesp. Ook de beide deuren van de Noordersluis zijn op 10 februari dichtgezet. Dit heeft in de eerste nacht al tot extra ijs gezorgd. Hiermee wordt de kans op schaatspret in Weesp flink vergroot.

  Wethouder Léon de Lange blijft hoopvol: “Het zou geweldig zijn om eindelijk weer eens te schaatsen op de Vecht. Ik kan niet wachten. Laat deze winter ook met wat positieve lichtpuntjes de boeken in gaan!”

 • Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen vanaf 8 februari 2021

  Zoals u weet zijn de basisscholen en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar vanaf 8 februari 2021 weer geopend. De BSO’s (buitenschoolse opvang) zijn nog gesloten, zij bieden alleen noodopvang.

 • Gladheidbestrijding Weesp: wat doen wij, wat doet u?

  Er is weer sneeuw voorspeld en lage temperaturen. Sneeuwval en gladheid kunnen problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en de inwoners en ondernemers gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

 • Wethouder Miner legt taken per direct neer

  Wethouder Miner (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag ingediend bij de voorzitter en de leden van de gemeenteraad. Hij legt zijn taken als wethouder per direct neer.

 • Vluchten bij huiselijk geweld

  In deze coronatijd zitten we vaker binnen. Thuis zijn soms meer spanningen, of er is zelfs huiselijk geweld. Bij gevaar of een onveilig gevoel mag u het huis uit vluchten, ook tijdens de avondklok. Goed om te weten: het landelijk nummer van Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 0800 – 2000. Voor meldingen en advies.

 • Ouderen met Wmo-pas gratis gebracht naar corona vaccinatielocatie

  Ouderen met een Wmo-pas, die voor hun vervoer gebruik maken van de gemeentelijke vervoersvoorziening en die normaal gesproken een eigen bijdrage betalen voor hun Wmo-taxirit, hoeven dit niet te doen voor de reis naar en van hun vaccinatielocatie. Als ze een oproep krijgen om gevaccineerd te worden, dan kunnen ze gratis gebracht en opgehaald worden. Dit geldt ook voor de herhalingsvaccinatie die ze later halen.

 • Programma Bomen Amsterdam breidt uit naar Weesp

  Elke gemeente in Nederland heeft de plicht zijn bomen regelmatig te inspecteren. Zo wordt voorkomen dat bomen die ziek zijn of die aangetast zijn door schimmels kunnen omwaaien of er grote takken van af kunnen breken.

  In juni 2020 is in de gemeente Amsterdam het 'Programma Bomen' van start gegaan. Omdat de uitvoering van het bomenbeleid in Weesp nu door de gemeente Amsterdam wordt gedaan, haakt de gemeente Weesp op dit bomenbeleid aan. In het programma worden bomen gekapt en herplant die gevaarlijk zijn of vanwege onvoldoende groei of ouderdom moeten worden vervangen of gesnoeid.

 • Avondklok vanaf zaterdag 23 januari 21.00 tot 04.30 uur

  Vanaf 23 januari geldt een avondklok van 21.00 uur 's avonds tot 04.30 uur 's morgens. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten. Op deze manier voorkomen we de verdere verspreiding van het coronavirus. 

  Maar hoe zit het dan met het werk? Of bent u misschien mantelzorger of oppas? Of hoe zit het met boodschappen of eten bezorgen? Zijn benzinestations nog wel open? En hoe regelt u het als werkgever voor uw werknemers? De meest gestelde vragen hierover zijn gebundeld en leest u hier. 

 • Forse uitbreiding steun- en herstelpakket voor ondernemers

  Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

 • GGD Gooi en Vecht nu ook gestart met vaccineren zorgmedewerkers

  De GGD Gooi en Vechtstreek is op vrijdag 15 januari aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen tegen het coronavirus. Om 8.15 uur is de eerste prik gezet bij Renate, die als senior verpleegkundige werkzaam is bij een zorglocatie van Inovum. Dagelijks zullen er de komende tijd 300 medewerkers gevaccineerd worden.

 • Tot 16.30 u niet mogelijk om online afspraken te maken

  Let op! Op het moment is het niet mogelijk om digitaal een afspraak in te plannen via www.weesp.nl/afspraak. In verband met werkzaamheden is dit tot ca. 16.30 uur niet mogelijk. We berichten u wanneer het weer mogelijk is. Uiteraard kunt u tot 18.00 uur wel telefonisch een afspraak maken op (0294) 491 391.

  Excuses voor het ongemak!

 • Weesp Begroot: deze plannen worden in 2021 uitgevoerd

  De afgelopen weken hebben 4453 verschillende mensen gestemd op hun favoriete drie plannen voor Weesp Begroot. Dat is met 26% van alle mensen die mochten stemmen een hoog stempercentage. Niet eerder brachten zoveel bewoners hun stem uit bij een gemeentelijk participatieproject.

 • Uitbreiden betaald parkeren: aanvragen parkeervergunning vanaf nu mogelijk

  In Leeuwenveld I en II, het Herensingelkwartier en delen van Zuid I, de Dichtersbuurt, winkelcentrum Hogewey, P & R station en de Schildersbuurt geldt vanaf maandag 29 maart 2021 betaald parkeren. Bewoners en ondernemers in deze gebieden kunnen vanaf nu online een parkeervergunning aanvragen. Voor P & R station kunnen geen vergunningen aangevraagd worden. 

 • Groot onderhoud Wollenweversbuurt

  De Wollenweversbuurt heeft groot onderhoud nodig; de stoepen moeten opnieuw worden bestraat. Hiernaast worden ook de inritblokken aan de Nieuwstad richting de J.A. Fijnvandraatlaan verlengd. Gedurende de werkzaamheden wordt met uiterste zorg met de bomen in de omgeving omgegaan. De uitvoering start op maandag 18 januari en duurt ca. 4 weken.

 • Meer informatie over het coronavaccin

  Er wordt veel gesproken over het nieuwe coronavaccin. Maar wat is precies dat coronavaccin en hoe werkt het? Lees meer informatie over wat het vaccin precies doet en over de veiligheid van het vaccin. 

 • Nederland blijft tot en met ten minste 9 februari in lockdown

  Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft.

 • Laatste kans om te stemmen voor Weesp Begroot

  U kunt nog tot en met 12.00 uur op vrijdag 8 januari stemmen voor Weesp Begroot. Gebruik de stemcode die u per post heeft ontvangen en kies uw 3 favoriete plannen.

 • Nederlandse identiteitskaart vernieuwd

  Vanaf 4 januari 2021 kun je de vernieuwde Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Deze vernieuwde identiteitskaart bevat een chip met een inlogfunctie. Daardoor kun je binnenkort inloggen met je identiteitskaart bij de Nederlandse overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds via DigiD. In Weesp is, bij wijze van landelijke test, op zaterdag 2 januari de eerste vernieuwde kaart al uitgereikt.

 • Veiligheidsregio opent inleverpunt in Weesp voor legaal en illegaal vuurwerk

  Vuurwerk afsteken is dit jaar verboden. Mensen die toch legaal of illegaal vuurwerk in huis hebben, kunnen dit op maandag 28 december anoniem inleveren bij het scheidingsstation in Weesp. Wie op deze dag illegaal vuurwerk inlevert, krijgt geen boete.

 • Kerstvakantie saai? Dacht het niet!

  Kerstvakantie saai? Nee hoor, er is online genoeg te doen. Kijk snel of er iets voor je tussen zit. Er zijn leuke prijzen te winnen
 • Hart voor Weesp

  Verschillende ondernemers in de binnenstad en de gemeente Weesp dragen alle Weespers een warm hart toe. Daarom is het idee ontstaan ‘Hart voor Weesp’.

  Op 5 verschillende plekken in de binnenstad zijn kerstwensbomen neergezet. In deze bomen kunnen tot en met 29 december speciale wensharten worden gehangen. Deze wensharten worden tussen 16 en 29 december door de deelnemende ondernemers meegegeven bij de bezorging of het afhalen van een bestelling.

 • Gratis mondkapjes voor klanten van de Voedselbank

  De gemeente Weesp stelt deze maand herbruikbare, stoffen mondkapjes beschikbaar aan alle klanten van de Voedselbank.

  Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Wie de regel niet naleeft, kan een boete krijgen van € 95,-. De mondkapjesplicht geldt in het hele land in álle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Publieke binnenruimten zijn bijvoorbeeld winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen.

 • Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

  Zoals u weet zijn sinds woensdag 16 december alle scholen en kinderopvangorganisaties gesloten, in ieder geval tot en met 17 januari. De Rijksoverheid heeft toegezegd dat de eigen bijdrage op een later tijdstip aan alle ouders wordt vergoed. Voorwaarde is wel dat u de facturen voor kinderopvang heeft betaald. Blijf de kosten voor kinderopvang dus doorbetalen, ook al gaat uw kind niet naar de opvang.

 • Betaaldata uitkeringen voor 2021

  Wanneer krijg ik de bijstandsuitkering op mijn bankrekening gestort?

  In 2020 is er nog 1 betaaldatum: 22 december.

  Op de volgende data zullen de vooruitbetalingen van uitkeringen plaatsvinden in 2021 (zie schema). De uitkeringsspecificatie ontvangt u ook rond deze datum.

 • Winkelen en boodschappen doen (in lockdown)

  Alleen winkels die essentieel zijn blijven open. Maar wat zijn essentiële winkels? Dit zijn winkels gericht op de eerste levensbehoeften. Alle winkels sluiten om uiterlijk 20.00 uur. Voor winkels die overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkopen geldt een uitzondering. Tussen 20.00 en 6.00 uur kunt u geen alcohol kopen of laten bezorgen.

 • Museum Weesp en gemeentearchief (RHCVV) gesloten

  In verband met de lockdown zullen Museum Weesp en het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, locatie Weesp (RHCVV) gesloten zijn tot en met 19 januari 2021.

 • Scholen en kinderopvang sluiten: noodopvang in de regio georganiseerd

  Door de lockdown sluiten scholen en de kinderopvang van 16 december tot en met tenminste 17 januari 2021. Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld.  Is er in een gezin slechts één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

 • Vlog-, teken- en schrijfwedstrijd voor kinderen kerstvakantie

  Dit jaar is alles anders door het coronavirus. Ook de kerstvakantie!

  Hoe breng jij deze door? Laat het ons weten in deze creatieve wedstrijd en misschien win je een leuke prijs. Je kunt op drie manieren meedoen aan de wedstrijd: met een vlog, een tekening of een geschreven verhaal.

  Burgemeester Van Bochove roept alle kinderen van Weesp op mee te doen met deze wedstrijd! Doe jij ook mee?

 • Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

  Minister president Mark Rutte gaf maandagavond 14 december een toespraak vanuit het 'torentje' in Den Haag. Er komt opnieuw (als in het voorjaar) een lockdown in Nederland. 

  Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste lockdown tot nu toe.  

 • Lijst met cruciale beroepen

  In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

 • Lijst met uitgezonderde contactberoepen

  Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten.

  Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid, of vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG, of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens en de dierenartsen uitgezonderd van het verbod.

 • Aangepaste openingstijden feestdagen

  Het Stadskantoor is gesloten op de volgende feestdagen: eerste kerstdag (vrijdag 25 december) en Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari). Ook telefonisch is de gemeente dan niet bereikbaar.

 • Storing telefoon gemeente weer opgelost!

  De telefonische landelijke storing is weer opgelost. De gemeente Weesp is weer bereikbaar op nummer (0294) 491 391.

 • Mensenrechtenvlag

  Op 10 december lanceert de Landelijke vereniging van Anti-discriminatie Voorzieningen in Nederland, Discriminatie.nl, de Mensenrechtenvlag. De gemeente Weesp ondersteunt dit initiatief van harte. Op deze dag, tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten, wordt stilgestaan bij het 75-jarig jubileum van de Verenigde Naties (VN). Eén van de belangrijkste doelen van de VN is het beschermen en verbeteren van de mensenrechten.

 • Vacature voor adviesraad sociaal domein

  De Adviesraad Sociaal Domein Weesp zoekt enthousiaste jongeren om de adviesraad te versterken. Voor meer informatie en de volledige vacaturetekst zie de website van de adviesraad: www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

 • Koninklijke Onderscheiding voor actrice Marie Louise Stheinse

  Dinsdagavond 1 december 2020 kreeg actrice Marie Louise Stheins uit handen van waarnemend burgemeester Van Bochove van haar woonplaats Weesp een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Stheins is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in Theater Frascati in Amsterdam, na afloop van de voorstelling Skylight.

 • Mondkapjes verplicht per 1 december

  Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van €95.

 • Veelgestelde vragen en antwoorden over mondkapjes

  De verplichting om vanaf 1 december een mondkapje te dragen in publieke ruimten kan vragen oproepen. Lees hier de meest gestelde vragen over het verplicht dragen van mondkapjes. 

 • Gedeeltelijke lockdown gaat verder: maatregelen per 19 november

  Vanaf 18 november gelden er weer nieuwe, landelijke maatregelen. Een aantal extra maatregelen die de afgelopen twee weken van kracht waren komen te vervallen, maar veel maatregelen blijven nog gelden. Hier leest u wat dit betekent voor het dagelijks leven in Weesp.

 • Sloop fietsbruggen door slechte staat

  Twee fietsbruggen in Weesp, die in slechte staat zijn, worden gesloopt. Het gaat om de brug nabij Blauwschildershof en de Chirurgijnsweg en de brug tussen Diepenbroickpark en de M. Dotingalaan. De sloop van beide bruggen staat gepland voor maandag 23 tot en met vrijdag 27 november.

 • Storing systeem Burgerzaken opgelost

  De storing in het systeem van Burgerzaken is opgelost. Het systeem gaf sinds vrijdag een storing aan.

 • Nieuwe aanvullende coronamaatregelen vanaf 4 november 22.00 uur

  Dinsdagavond 3 november kondigde minister president Mark Rutte nieuwe, aanvullende maatregelen af voor de duur van 2 weken.
  Deze maatregelen hebben uiteraard ook gevolgen voor het dagelijks leven in Weesp.

  Gesloten van 4 november 22.00 uur t/m 18 november

  De volgende voorzieningen en publieke locaties zijn gesloten van 4 november tot en met 18 november: 

 • RHCVV (gemeente archief) past dienstverlening aan i.v.m. aanscherping coronamaatregelen

  Van donderdag 5 november tot en met donderdag 19 november zijn de studiezalen van het RHCVV (Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen) in Breukelen en Weesp gesloten voor publiek. De digitale dienstverlening gaat wel gewoon verder en ook online onderzoek in ons archief is mogelijk. Daarnaast zijn onze medewerkers via de chat, e-mail en telefoon bereikbaar tijdens de reguliere openingstijden. 

 • Anderhalve meterteams in Weesp

  Sinds afgelopen weekend heeft Weesp Anderhalve meterteams. Deze teams laten op drukke plekken zoals in de Slijkstraat en op de weekmarkt op een leuke en vriendelijke manier zien hoeveel 1,5 meter nu eigenlijk is.

 • Informatie over coronavirus in gebarentaal

  Vind hier informatie over het coronavirus in gebarentaal of ondertitelde video's.

 • Uitleg in eenvoudige taal

  Vind hier de informatie over het coronavirus in eenvoudige taal.

 • Informatie over coronavirus in andere talen

  Informatie over het coronavirus is ook in andere talen beschikbaar op onze website. U vindt informatie in Arabisch, Engels, Pools en Turks.

  Overige talen als Farsi, Frans, Duits, Papiaments, Spaans, Tigrinya, Roemeens en Bulgaars vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Update coronavirus 26 november 19.45 uur

  Informatie in andere talenInformatie in gebarentaalUitleg in eenvoudige taal


    

  Heeft u vragen of wilt u graag op de hoogte blijven? Ga dan naar:

 • Social media

  De gemeente Weesp en Museum Weesp kunt u volgen op diverse social media kanalen.

Archief

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken