HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Driemond en Weesp samen in stadsgebied Weesp

Driemond en Weesp samen in stadsgebied Weesp

Dorpsraad Driemond diende verzoek in bij gemeente Amsterdam

Driemond wordt met de verkiezingen in maart 2022 toegevoegd aan het stadsgebied Weesp. De gemeenteraad van Amsterdam besluit hier voor de zomer 2021 over na een officieel verzoek van de Dorpsraad Driemond. Nu is Driemond onderdeel van stadsdeel Zuid-Oost.

Driemond heeft een sterke binding met Weesp. De kleinschaligheid, het landelijke en groene karakter, en de fysieke nabijheid van Weesp en Driemond maken dat onderdeel worden van stadsgebied van Weesp logischer is dan onderdeel blijven van het stedelijke en grootschalige Zuid-Oost. Een door de Dorpsraad uitgevoerde peiling onder huishoudens in Driemond over aansluiting bij Weesp in maart 2020 resulteerde in 84% voor en 16% tegen aansluiting. De Dorpsraad Driemond heeft het mandaat van de bewoners van Driemond gekregen om de gesprekken te voeren over de aansluiting bij het nieuw te vormen stadsgebied met Weesp.

De herindeling van Weesp en Amsterdam wordt officieel wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor deze herindeling aanneemt. De Eerste Kamer neemt deze beslissing naar verwachting in mei of juni. Daarna wordt bepaald hoe Weesp en Driemond samen als stadsgebied onderdeel uit gaan maken van de gemeente Amsterdam.

De gemeente Amsterdam bereidt de nieuwe indeling voor. Wanneer de gemeenteraad van Amsterdam instemt met de nieuwe indeling wordt het stadsgebied Weesp en Driemond ingericht. Weesp en Amsterdam fuseren na de gemeenteraadsverkiezingen op 24 maart 2022. Stadsgebied Weesp en Driemond krijgt dan een bestuurlijke commissie waar inwoners van Weesp en Driemond zich verkiesbaar voor kunnen stellen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken