HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Geef uw mening over verkeersveiligheid

Geef uw mening over verkeersveiligheid

Het wordt drukker in Weesp en dat merken we ook in het verkeer. Het voelt niet altijd even prettig en veilig. Zo weten we bijvoorbeeld dat er zorgen zijn over snelheid van verschillende voertuigen en de veiligheid in het verkeer rond scholen. De gemeente onderneemt al verschillende acties om de stad verkeersveiliger te maken. Maar het kan beter. Graag horen we daarom uw ideeën over wat beter kan. Die ideeën komen terug in het Meerjarenplan Verkeersveiligheid van gemeente Amsterdam dat in 2022 wordt geschreven.

U kunt ons als ervaringsdeskundige helpen door een online vragenlijst in te vullen. Ook kunt u deelnemen aan het online stadsgesprek dat op maandag 29 november wordt gehouden van 19.30 tot 21.00 uur.

De gemeente wil dat iedereen veilig en onbezorgd van A naar B kan in de stad. Of u nou loopt, rolt, fietst, rijdt op een brommer of scooter of in de auto. We pakken gevaarlijke kruispunten aan, maken meer ruimte voor voetgangers en fietsers en beperken de ruimte voor de auto. Toch is het aantal verkeersslachtoffers de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen. We moeten en willen dus anders gaan kijken naar de stad en het verkeer. Zo willen we dat vanaf 2023 de maximum snelheid in de stad 30km/u wordt. De verlaging van de snelheid zorgt voor een afname van ernstige verkeersongevallen en minder verkeerslawaai. Zo blijft de stad leefbaar. We doen dat graag samen met u.

Meedenken en –praten op twee manieren

U als bewoner weet het beste waar de verkeersknelpunten in Weesp zitten en wat daar de onderliggende problemen zijn. En misschien heeft u daar ook wel een goede oplossing of voorbeelden voor, die u aan ons wilt voorleggen. Daarnaast zijn we benieuwd hoe u denkt dat we de stad veilig en bereikbaar houden in de toekomst. U kunt meedenken, informatie delen en meepraten op twee manieren.

Online enquête

Op de website: amsterdam.nl/verkeersveiligheid kunnen alle Weespers hun mening geven over verkeersveiligheid. We stellen vragen over bijvoorbeeld gedrag, de groei van bezorgdiensten en de verkeersveiligheid rondom scholen. Ook kunt u aangeven hoe u de verkeersveiligheid in uw buurt waardeert. De enquête geeft ook de mogelijkheid om uw eigen ideeën aan ons voor te leggen. Het invullen van de enquête kost u 5 minuten. Helpt u ons de verkeersveiligheid verbeteren?

Online stadsgesprek in stadsdelen Amsterdam en in Weesp

Wilt u wat langer doorpraten over de grotere thema’s op gebied van verkeersveiligheid op de langere termijn, dan kunt u ook deelnemen aan één van de stadsgesprekken. Op de agenda staan thema’s als drukte, autoluwe zones en snelheid. Dit verschilt, omdat elk stadsdeel van de gemeente Amsterdam en ook de gemeente Weesp zijn eigen uitdagingen kent. Bij elk gesprek nodigen wij deskundigen, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen (dat bent u!) uit.

Aanmelden stadsgesprek

U kunt zich aanmelden voor een online stadsgesprek. De bijeenkomsten duren van 19:30 tot 21:00 uur. Kijk op: amsterdam.nl/verkeersveiligheid om u aan te melden en de data te bekijken.

Uitkomsten

De uitkomsten van de enquête en de stadsgesprekken verwerken we in een rapport. Dit rapport gebruiken we om volgend jaar het beleid over verkeersveiligheid voor de komende jaren op te stellen.

Meer weten

Wilt u meer weten, stuur dan een e-mail naar: verkeersveiligheid@amsterdam.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken