HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Groenbeleidsplan Weesp vastgesteld

Groenbeleidsplan Weesp vastgesteld

Dit item is verlopen op 30-11-2021.

Op donderdag 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad het groenbeleidsplan voor Weesp vastgesteld.

In het groenbeleidsplan zijn 6 speerpunten opgenomen:

  1. We zorgen dat iedere Weesper toegang heeft tot kleinschalig openbaar groen dichtbij en tot grotere groengebieden iets verder weg;
  2. We kiezen voor groen dat meerdere diensten levert aan mens en dier;
  3. We worden een natuur-inclusieve stad waar gebouwd, ingericht en beheerd wordt met respect voor planten en dieren;
  4. We vergroenen buurten en wijken duurzaam en samen met bewoners;
  5. We werken samen met bewoners, leren van elkaar en stimuleren nieuwe werkwijzen en technieken die passen bij de opgaven;
  6. We zorgen dat het groen goed ontworpen, aangelegd en beheerd wordt.

De speerpunten, zoals benoemd in het groenbeleidsplan, zijn vertaald in een drietal kaarten. De Hoofdbomenstructuur, de Hoofdgroenstructuur en de Ecologische structuur. Met deze kaarten schetsen we het beeld dat we op termijn willen bereiken. De komende jaren gaan we samen met bewoners het groen verder invullen. Zo komt er ook aandacht voor zelfbeheer van bijvoorbeeld geveltuintjes, boomspiegels en het gezamenlijk beheren van groen in de openbare ruimte.

Het vastgestelde groenbeleidsplan en het kaartmateriaal vindt u vanaf dinsdag 26 oktober op weesp.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken