HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek 16 december 2020 t/m 17 januari 2021

Zoals u weet zijn sinds woensdag 16 december alle scholen en kinderopvangorganisaties gesloten, in ieder geval tot en met 17 januari. De Rijksoverheid heeft toegezegd dat de eigen bijdrage op een later tijdstip aan alle ouders wordt vergoed. Voorwaarde is wel dat u de facturen voor kinderopvang heeft betaald. Blijf de kosten voor kinderopvang dus doorbetalen, ook al gaat uw kind niet naar de opvang.

Noodopvang geopend

Alleen voor gezinnen waar één of beide ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen én opvang in de thuis of bij familie/vrienden echt niet mogelijk is, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang. Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
Graag leggen wij u uit wat dit voor u betekent.

Doelgroep van de noodopvang

- Kinderen van 0 tot 14 jaar, van wie één of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep én waar opvang in de privésfeer echt niet mogelijk is. Zie hiervoor een lijst van cruciale beroepen.
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat aantoonbaar niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang.

- Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (kwetsbare kinderen).

Uw kind komt ALLEEN in aanmerking voor noodopvang als het tot de doelgroep behoort zoals hierboven omschreven.

LET OP: Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven. 

Noodopvang schoolgaand kind voor en na de Kerstvakantie

Als u een schoolgaand kind hebt, neemt u contact op met de school van uw kind. Veruit de meeste scholen verzorgen onder schooltijd noodopvang voor hun eigen leerlingen tijdens schooluren. Het kan zo zijn dat scholen ervoor kiezen om de leerlingen van een aantal scholen samen te voegen, omdat er maar erg weinig leerlingen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De school van uw kind dient hierover zelf afspraken te maken en kan u hierover informeren. 

Na schooluren is er noodopvang op de meeste kinderopvangorganisaties. Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Noodopvang schoolgaand kind tijdens de Kerstvakantie (21 december t/m 3 januari)

De basisscholen zijn gesloten en de kinderopvangorganisaties bieden noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. Als uw kind al bij een BSO staat ingeschreven, neemt u hierover contact op met de eigen BSO organisatie.

Noodopvang kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar

Als uw kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar normaal al naar de kinderopvang of peuterspeelzaal gaat, neemt u contact op met deze organisatie. Veruit de meeste opvangorganisaties verzorgen noodopvang voor de bij hun ingeschreven kinderen. Het kan zo zijn dat organisaties ervoor kiezen om de kinderen van een aantal locaties samen te voegen, omdat er maar erg weinig kinderen naar de noodopvang komen. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind op een andere locatie wordt opgevangen. De opvangorganisatie van uw kind kan u hierover informeren.

Heeft u meer uren opvang nodig?

Wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang voor uw kind, neem dan contact op met de eigen kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag voor deze extra uren, geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Heeft u nog geen contract met een kinderopvangorganisatie?

Als uw kind nog niet ingeschreven is bij een kinderopvangorganisatie, dan moet er een contract afgesloten worden. U betaalt de kosten voor de noodopvang. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, vraag dit dan z.s.m. aan bij de Belastingdienst/Toeslagen, afhankelijk van uw inkomen krijgt u een (groot) deel van de kosten terug.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag betalen de kosten voor noodopvang zelf.

Contact 

Volgt u bovenstaande richtlijnen, maar loopt u tegen problemen aan die u met de school of opvangorganisatie niet kunt oplossen? Dan kunt u contact opnemen met het  Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen via (035) 692 6202. Het Meldpunt is op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar. Per e-mail kunt u het meldpunt elke dag bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken