HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen vanaf 8 februari 2021

Informatie voor ouders over noodopvang van kinderen vanaf 8 februari 2021

Zoals u weet zijn de basisscholen en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar vanaf 8 februari 2021 weer geopend. De BSO’s (buitenschoolse opvang) zijn nog gesloten, zij bieden alleen noodopvang.

Alleen nog noodopvang op de BSO 

Alleen voor gezinnen waar één of beide ouders behoren tot de cruciale beroepsgroepen én opvang in de thuis of bij familie/vrienden echt niet mogelijk is, geldt dat hun kinderen gebruik kunnen maken van noodopvang op de BSO. Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.

Doelgroep van de noodopvang

  • Kinderen van 4 tot 14 jaar, van wie één of beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep én waar opvang in de privésfeer echt niet mogelijk is. Zie hiervoor een lijst van cruciale beroepen.

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat aantoonbaar niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de BSO.

  • Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is (kwetsbare kinderen).

Uw kind komt ALLEEN in aanmerking voor noodopvang als het tot de doelgroep behoort zoals hierboven omschreven.


LET OP: Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodopvang, ook niet als ze tot de doelgroep behoren. Zij moeten thuis blijven. 

Meer uren of geen contract met de BSO?

Heeft u meer uren opvang nodig?

Wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang op de BSO voor uw kind, neem dan contact op met de eigen kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag voor deze extra uren, geef deze wijziging dan door aan de Belastingdienst/Toeslagen.


Heeft u nog geen contract met een kinderopvangorganisatie?

Als uw kind nog niet ingeschreven is bij een kinderopvangorganisatie, dan moet er een contract afgesloten worden. U betaalt de kosten voor de noodopvang op de BSO. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, vraag dit dan z.s.m. aan bij de Belastingdienst/Toeslagen, afhankelijk van uw inkomen krijgt u een (groot) deel van de kosten terug.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag sluiten een contract af en betalen de kosten voor noodopvang op de BSO zelf.


Eigen bijdrage wordt vergoed

De Rijksoverheid heeft toegezegd dat de eigen bijdrage op een later tijdstip aan alle ouders wordt vergoed. Voorwaarde is wel dat u de facturen voor kinderopvang heeft betaald. Blijf de kosten voor kinderopvang dus doorbetalen, ook al gaat uw kind niet naar de opvang.


Contact 

Volgt u bovenstaande richtlijnen, maar loopt u tegen problemen aan die u met de school of opvangorganisatie niet kunt oplossen? Dan kunt u contact opnemen met het  Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen via (035) 692 6202. Het Meldpunt is op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar. Per e-mail kunt u het meldpunt elke dag bereiken via kinderopvangcorona@regiogv.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken