HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Inspraak uitbreiding en wijzigingen betaald parkeren Weesp

Inspraak uitbreiding en wijzigingen betaald parkeren Weesp

In het derde kwartaal van 2021 is een evaluatie uitgevoerd over het parkeerbeleid, dat in maart 2021 is ingevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat het betaald parkeren een gunstig effect heeft gehad op de parkeerdruk in het gebied. De parkeerbehoefte is wel enigszins verschoven naar de buurten eromheen. Het college van B en W heeft naar aanleiding van deze evaluatie op 23 november 2021 een aantal wijzigingen en een uitbreiding voorgesteld van het betaald parkeren.

Het voorstel

 • A. Invoeren betaald parkeren in de Schilders-, Dichtersbuurt en Meidoornlaan en dit gebied toevoegen aan vergunninggebied Weesp-2

De invoering van betaald parkeren in het centrum, Herensingelkwartier en een deel van de Dichtersbuurt heeft geleid tot een hogere parkeerdruk in de omliggende buurt en het parkeerterrein van de Meidoornlaan.

De Schilders-, Dichtersbuurt en Meidoornlaan worden daarom toegevoegd aan vergunninggebied Weesp-2 tegen dezelfde voorwaarden:

 • parkeertarief van €1,20 per uur met een limiet van €7,50 per dag;
 • venstertijden van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur;
 • de eerste parkeervergunning voor bewoners kost €25,- per 6 maanden. De tweede parkeervergunning voor bewoners kost €100,- per 6 maanden;
 • de parkeervergunning voor ondernemers kost €175,- per 6 maanden;
 • met de bezoekersvergunning kan bezoek tot 300 uur per jaar voor 50% van het parkeertarief (€0,60 per uur) parkeren.

Zie hieronder het kaartje van het uitbreidingsgebied.

Tekst gaat onder de afbeelding verder

 • B. Parkeervergunningen Weesp-1 worden ook geldig voor Weesp-2 en Weesp-3

In vergunninggebied Weesp-1 is de parkeerdruk het hoogst. Dit komt doordat er in Weesp-1 relatief veel vergunningen zijn verleend voor het aantal plaatsen en omdat voor een klein deel van de parkeerplaatsen bovendien een winkelstraatregime met beperkte parkeerduur geldt. Om vergunninghouders van Weesp-1 meer uitwijkmogelijkheden te bieden, wordt hun vergunning ook geldig voor Weesp-2 en Weesp-3.

 • C. Samenvoeging van de vergunninggebieden Weesp-2 en Weesp-3

De vergunninggebieden  Weesp-2 en Weesp-3 zijn met 550 parkeerplaatsen per gebied relatief klein. Door deze vergunninggebieden samen te voegen, hebben vergunninghouders meer mogelijkheden om hun auto te parkeren. Parkeervergunningen worden voor Weesp-2 en Weesp-3 voor beide gebieden geldig. Dit heeft geen gevolgen voor het vergunningtarief of de -voorwaarden.

 • D. Uitbreiding vergunninggebied Weesp-1

Bewoners van Zuid -1, waar nu geen betaald parkeren geldt, kunnen een parkeervergunning aanvragen voor Weesp-1. Zo kunnen bewoners onder meer parkeren op het parkeerterrein aan de Hugo de Grootlaan. Bewoners komen dan in aanmerking voor een parkeervergunning zonder dat betaald parkeren aan de zuidzijde van Weesp-1 wordt uitgebreid.

 • E. Invoeren van parkeerduurbeperking van twee uur en een winkelstraatregime in de Achteromstraat

Voor de twaalf parkeerplaatsen in de Achteromstraat wordt een winkelstraatregime met parkeerduurbeperking van twee uur ingevoerd. Hierdoor zijn parkeervergunningen niet geldig van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, op vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 • F. Tekstuele wijziging artikel 9 van de parkeerverordening

kaartje wijzigingen en uitbreiding 

Tekst gaat onder de afbeelding verder

Inspraakprocedure

Inspreken op het voorstel voor de wijzigingen en uitbreiden betaald in Weesp kon van dinsdag 7 december 2021 tot en met dinsdag 21 december 2021. Reageren is niet meer mogelijk en reacties ontvangen na 21 december worden niet meegenomen in de Nota van Beantwoording.

Na de inspraakperiode

Het college van B en W verwerkt de ingediende zienswijzen in een Nota van Beantwoording. Dit wordt meegenomen in het uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad. Degenen die gedurende de inspraakprocedure een inspraakreactie indienen, krijgen bericht over wat met hun inspraakreactie is gedaan.

De planning is om de Nota van Beantwoording en het definitieve voorstel in de Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) en de Gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2022 vast te stellen. Hierna is het besluit definitief.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken