HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Kademuur Binnenveer vernieuwd

Kademuur Binnenveer vernieuwd

Afbeelding Kademuur Binnenveer

De kademuur ter hoogte van het Binnenveer tussen de Zwaantjesbrug en de Slijkstraatbrug in de binnenstad verkeert in slechte staat en wordt daarom binnenkort vernieuwd.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor het vernieuwen van de kademuur starten vanaf maandag 17 januari 2022 en duren ongeveer 15 weken. De verwachte opleveringdatum is eind april 2022. Het kan voorkomen dat op enkele dagen geen werkzaamheden plaatsvinden vanwege het weer of bijvoorbeeld omdat materieel tijdelijk niet beschikbaar is. De reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 17.00 uur.

Bouwplaats

Maandag 17 januari wordt er gestart met de inrichting van de bouwplaats. Deze komt langs de kademuur, die een deel van de aangrenzende stoep en rijweg in beslag neemt. De werkzaamheden vinden grotendeels vanaf het water plaats. Een kaartje van het werkgebied vindt u op afbeelding 1.  

Bereikbaarheid

Alle omliggende panden blijven tijdens de uitvoering bereikbaar voor voetgangers en hulpdiensten.

Verkeersmaatregelen

De verkeerssituatie ter plekke is nu als volgt. Op het Binnenveer is éénrichtingsverkeer van toepassing voor auto- en vrachtverkeer (van de binnenstad het centrum uit). Voor fietsers is tweerichtingsverkeer toegestaan. Aan beide zijden is een stoep aanwezig.

Tijdens de uitvoering verandert deze verkeerssituatie en zijn de volgende verkeersmaatregelen van toepassing:

  • Auto’s en vrachtwagens langer dan 10 meter kunnen niet van de Nieuwstad links afslaan naar het Binnenveer. De draairuimte is niet groot genoeg door de inrichting van de bouwplaats. Verkeer richting de Pr. Irenelaan leiden we om via de Oudegracht, Breedstraat, Groeneweg en de C.J. van Houtenlaan. Verkeer richting de Herengracht leiden we om via de Oudegracht, Achter ‘t Vosje en de Hoogstraat. De omleidingen geven we aan door middel van borden.
  • De laad- en losplek aan het Binnenveer komt te vervallen. De nieuwe laad- en losplek komt tijdelijk aan de Nieuwstad 6 tot 8 tegenover de Wibra. Hierdoor zijn twee parkeerplaatsen niet beschikbaar.
  • Fietsers vanaf de Herengracht en het Buitenveer in de richting van de binnenstad krijgen te maken met een versmalde rijbaan en worden omgeleid in de richting de Achtergracht.
  • Voetgangers kunnen geen gebruik maken van de stoep langs de kademuur, omdat deze onderdeel uitmaakt van de bouwplaats. Voetgangers kunnen oversteken naar de stoep langs het Binnenveer.

Een kaartje met deze verkeersmaatregelen vindt u op afbeelding 1.  

Aanvullende verkeersmaatregelen

Voor een periode van ongeveer 12 dagen zijn er extra verkeersmaatregelen. In deze periode wordt de oude kademuur gesloopt en de nieuwe kademuur aangebracht. Het projectgebied is dan kwetsbaar. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton kan in deze ongeveer 12-dagen niet veilig passeren.

In deze periode richten we een verkeerssluis in. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen er langs. Verkeer zwaarder dan 3,5 ton, vrachtwagens en overig verkeer leiden we om door middel van borden. Verkeersregelaars zorgen er tussen 7.00 en 18.00 uur voor dat alle verkeer in goede banen wordt geleid.

Een kaartje met de aanvullende verkeersmaatregelen vindt u op afbeelding 2.  

Aangepaste werktijden

Tijdens de 12 dagen met extra verkeersmaatregelen mag de aannemer ruimere werktijden aanhouden. Er mag dan gewerkt worden van 7.00 tot 18.00 uur elke dag van de week, ook op zaterdag en zondag.

Aanbieden van huisvuil

Tijdens de 12 dagen met extra verkeersmaatregelen kan de Gemeentelijke Afval Dienst (GAD) zijn reguliere route niet rijden tussen Binnenveer 1 tot 7. Van de bewoners en winkeliers op dit adres wordt gevraagd hun huisvuil buiten te zetten op de tijdelijke verzamellocaties zoals aangegeven op het kaartje van afbeelding 2.

Scheepvaart

De werkzaamheden aan de kademuur worden buiten het vaarseizoen uitgevoerd. Het vaarseizoen start op 1 april 2022. Voor die datum zijn de werkzaamheden vanaf het water gereed. Daarna ronden wij het werk af vanaf de bouwplaats op de kade. Ondanks de mogelijke hinder van de werkzaamheden vanaf het water, doen wij er alles aan om de vaarweg toegankelijk te houden. Nautische partijen zijn hierover ook geïnformeerd.

Weespermop

Het beeld De Weespermop staat naast de Slijkstraatbrug en langs de kademuur die wordt vernieuwd. Dit is een kunstwerk waar Weesp trots op is. Daarom verwijderen we het beeld uit voorzorg en voorafgaand aan de werkzaamheden. Dat gebeurt op dinsdag 4 januari 2022. We brengen het beeld tijdelijk onder op een veilige plek in de stalling van de Kunstwacht. Pas als de werkzaamheden helemaal zijn afgerond, plaatsen we De Weespermop weer terug op dezelfde plek.

Bouwkundige opname

Voor enkele panden aan het Binnenveer is voor de uitvoering een bouwkundige opname gedaan. De desbetreffende bewoners en ondernemers zijn hiervoor benaderd.

Hinder

Het uitvoeren van de werkzaamheden kan hinder veroorzaken. We doen er alles aan om de overlast voor u te beperken en de werkzaamheden vlot te laten verlopen. Onze excuses voor het mogelijke ongemak.

Contact

Nebest B.V. is door de gemeente Weesp aangesteld voor het omgevingsmanagement. Deze externe partij is voor dit werk dan ook uw contactpersoon. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact met Peter Kooistra door een e-mail te sturen naar: peter.kooistra@nebest.nl of door te bellen met 06-1236 1605.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken