HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Katinka Hilders - van de Wetering benoemd als wethouder

Katinka Hilders - van de Wetering benoemd als wethouder

Woensdagavond 10 november is Katinka Hilders - van de Wetering benoemd als wethouder in Weesp. Zij volgt voormalig wethouder Astrid Heijstee-Bolt die op 3 november is geïnstalleerd als burgemeester van Kaag en Braassem.

Zij krijgt de volgende portefeuilles en wordt 3e loco burgemeester:

 • Coördinerend wethouder sociaal domein (overkoepelende thema’s)
 • Sociaal domein – WMO
 • Gezondheidszorg – Ouderenzorg
 • Economische Zaken
 • Toerisme en Recreatie
 • Citymarketing
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Coördinerend wethouder participatie en burgerinitiatieven
 • Inclusief beleid

Katinka Hilders - van de Wetering was de afgelopen 3 jaar actief als gemeenteraadslid voor het CDA en daarvoor ruim 4 jaar commissielid in de gemeenteraad van Weesp. Hilders -  van de Wetering woont vanaf haar 19e in Weesp. Hier woont zij samen met haar man en vier kinderen. Zij was werkzaam als lunchkok en heeft veel vrijwilligerswerk verricht in Weesp.

Wethouder Katinka Hilders - van de Wetering: “Ik ben vereerd dat ik wethouder mag zijn in Weesp wat toch het leukste stadje van de wereld is. Tijdens de nog relatief korte tijd tot aan de fusie eind maart hoop ik als wethouder een persoonlijk aanspreekpunt te zijn voor de inwoners van Weesp. In het belang van de Weespers zal ik de transitie naar Amsterdam, samen met de andere collegeleden, zo goed mogelijk proberen te begeleiden. De portefeuilles in het sociaal domein, jeugdzorg en onderwijs passen erg goed bij mij, ik heb een sociaal hart en hoop een goede overgang naar Amsterdam te waarborgen. Ik kijk uit naar de samenwerking met het college, de raad en ambtenaren in het belang van de Weespers.”
 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken