HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Krediet voor fase 2 van Brede School Weespersluis

Krediet voor fase 2 van Brede School Weespersluis

De schoolbesturen ASKO en Florente hebben begin dit jaar beide een huisvestingsaanvraag gedaan voor de uitbreiding van hun school in de Weespersluis. Dit vanwege de snelle leerlingentoename. Op 10 november 2021 heeft de gemeenteraad van Weesp besloten hier krediet voor toe te kennen. Dit betekent dat zowel Basisschool De Nieuwe Jozef aan de Fort Diemerdamstraat 69, als Brede School Weesperrijk aan de Fort Diemerdamstraat 73 uitgebreid worden.

De uitbreidingen komen op de grasvlaktes aangrenzend aan de scholen en bieden plek aan ruim 150 extra leerlingen per school.

Voorbereidingen fase 2 al getroffen

Voor deze uitbreidingen is reeds tegelijkertijd met de eerste fase een ontwerp vervaardigd. Vanwege onzekerheden in de woningbouwplanning en leerlingenprognoses zijn deze toen niet gerealiseerd. Wel zijn de funderingspalen hiervoor al geboord. De afgelopen maanden is het ontwerp technisch uitgewerkt.

Planning

De komende periode zal de aanbesteding van de uitvoering plaatsvinden. Ervan uitgaande dat het project binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd kan worden, kan de bouw in de eerste helft van 2022 starten. Uitgangspunt is uitvoering in twee fases, eerste de ene en dan de andere school. Doel is om beide uitbreidingen voor de zomervakantie van 2023 gereed te hebben.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken