HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Programma Bomen Amsterdam breidt uit naar Weesp

Programma Bomen Amsterdam breidt uit naar Weesp

Elke gemeente in Nederland heeft de plicht zijn bomen regelmatig te inspecteren. Zo wordt voorkomen dat bomen die ziek zijn of die aangetast zijn door schimmels kunnen omwaaien of er grote takken van af kunnen breken.

In juni 2020 is in de gemeente Amsterdam het 'Programma Bomen' van start gegaan. Omdat de uitvoering van het bomenbeleid in Weesp nu door de gemeente Amsterdam wordt gedaan, haakt de gemeente Weesp op dit bomenbeleid aan. In het programma worden bomen gekapt en herplant die gevaarlijk zijn of vanwege onvoldoende groei of ouderdom moeten worden vervangen of gesnoeid.

Weesp

Ook in Weesp worden de bomen geïnspecteerd. Uit de laatste inspectie is gebleken dat 94 bomen in Weesp om veiligheidsredenen moeten worden verwijderd. Voor 55 van de 94 bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Ook voor bomen die voor meer dan 20% gesnoeid worden moet een vergunning worden aangevraagd. De overige 39 bomen zijn kapvergunningsvrij. De vergunningen worden medio januari 2021 gepubliceerd in de Bekendmakingen op www.weesp.nl/bekendmakingen. In de Bekendmakingen vindt u ook informatie over de bezwaarprocedures.

Planning en werkzaamheden

De verwachting is dat in maart 2021 kan worden gestart met het verwijderen en snoeien van de bomen in Weesp. Dit is deels afhankelijk van eventuele bezwaren.

Na het verwijderen van de bomen wordt de locatie onderzocht op mogelijke bodemverontreiniging. Hierna worden de boomresten (stobbe) verwijderd en wordt het plantgat verbeterd.  De bomen die verwijderd zijn worden eind 2021 terug geplant.

Meer informatie

Via de gemeentelijke nieuwsbrief en op deze website houden wij u op de hoogte over uitvoerende werkzaamheden in Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken