HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Uitnodiging commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM)

Uitnodiging commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM)

Dit item is verlopen op 16-10-2021.

Op woensdag 15 september 2021 om 20.00 uur vindt de commissievergadering Algemene Zaken en Middelen (AZM) van de gemeente Weesp plaats. De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via MS Teams op: www.weesp.nl/raadsinformatie.

De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

De burgemeester bespreekt de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19.

De commissie zal de gemeenteraad adviseren over het volgende onderwerp:

  • Vervallenverklaring wettelijke voorschriften inzake basisregistratie Weesp vanwege herindeling
    Omdat de gemeente Weesp op 24 maart 2022 bestuurlijk samengevoegd wordt met de gemeente Amsterdam, komt deze verordening te vervallen.
  • Vaststellen zienswijze voorstel Transitiecommissie  Metropool Regio Amsterdam (MRA)
    De raad wordt verzocht een zienswijze te geven over het concept samenwerkingsafspraken. Deze wordt samen met de regio Gooi en Vechtstreek ingediend bij de MRA.
  • Proces Begroting 2022
    Met dit raadsvoorstel worden de data van aanlevering die te maken hebben met het vaststellen van de begroting 2022, vastgelegd.

Verder zal de commissie de vaste onderwerpen bespreken, zoals de ontvangen raadsinformatiebrieven en de planning van de raadsvoorstellen voor de komende tijd. Tevens zal de lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders, aan de orde worden gesteld.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken