HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Uitnodiging commissievergadering Welzijn (WZ)

Uitnodiging commissievergadering Welzijn (WZ)

Dit item is verlopen op 16-10-2021.

Op donderdag 16 september 2021 om 20.00 uur vindt de commissievergadering Welzijn (WZ) van de gemeente Weesp plaats. De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via MS Teams op: www.weesp.nl/raadsinformatie.

De agenda en bijbehorende stukken zijn terug te vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

De commissie zal de vaste onderwerpen bespreken, zoals de ontvangen raadsinformatiebrieven en de planning van de raadsvoorstellen voor de komende tijd. Tevens zal de lijst met toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders, aan de orde worden gesteld.

Wilt u inspreken? Aanmelden kan bij de griffie uiterlijk 8 uur voor de vergadering via www.weesp.nl/inspreken.

Inspreken gebeurt digitaal via MS Teams. Na aanmelden neemt de griffie, voorafgaand aan de vergadering, telefonisch of via de mail contact met u op. De agenda en bijbehorende stukken kunt u vinden op www.weesp.nl/raadsinformatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken