HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Update coronavirus 25 januari 19.45 uur

Update coronavirus 25 januari 19.45 uur

Informatie in andere talenInformatie in gebarentaalUitleg in eenvoudige taal


  

Heeft u vragen of wilt u graag op de hoogte blijven? Ga dan naar:

Update coronavirus 25 januari 19.45

De meeste locaties in ons land gaan woensdag 26 januari weer open onder voorwaarden. Naast winkels, het onderwijs, sportclubs, beoefening van kunst en cultuur en contactberoepen zoals kappers, openen vanaf morgen dus ook de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren. Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Want nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving. Lees verder >>>

Update coronavirus 14 januari 19.15

Voor sport, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten over deze opening en de voorwaarden die gelden, zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. Het enorme aantal besmettingen met de omikronvariant maakt het noodzakelijk om de sluiting van andere voorzieningen voort te zetten, tot dinsdag 25 januari wanneer opnieuw wordt besloten of er meer kan.

Onderwijs, cultuur en sport

Nadat op 10 januari de scholen in het primair en voortgezet onderwijs openden, kan het fysiek onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs kan nu ook worden hervat. Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten is weer mogelijk. Publiek is daarbij nog niet welkom. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft verplicht bij sport- en cultuurbeoefening binnen vanaf 18 jaar. Lees verder >>>

Update coronavirus 13 januari 16.30

Het draagvlak onder ondernemers en inwoners voor de coronamaatregelen in de huidige lockdown neemt snel af. Het gemeentebestuur van Weesp maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor onze ondernemers, culturele- en sportsector en zzp’ers.

Zij worden hard getroffen door de huidige lockdown. De steunmaatregelen zijn vaak te laat en niet toereikend. De samenleving moet weer open. Op een veilige manier. De gemeente Weesp steunt, samen met alle andere gemeenten, een motie van deze strekking tijdens het landelijke VNG congres op donderdag 13 januari. De motie is unaniem aangenomen. Via de VNG wordt deze motie nadrukkelijk onder aandacht gebracht van het kabinet. Lees verder >>>

Update coronavirus 6 januari 15.25

Vanaf 10 januari 2022 zijn basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs open.

Update coronavirus 4 januari 14.30

Corona preventiepakketten uitgedeeld

Vanaf vandaag verspreidt de gemeente Weesp Amsterdamse corona preventiepakketten aan Weespers met een kleine portemonnee. Met deze pakketten wil de gemeente het naleven van de basismaatregelen in en om het huis bevorderen – vooral door aandacht te vragen voor de regels voor het ontvangen van bezoek. Lees verder >>>

Update coronavirus 28 december 20.30

25.000 prikken per week op 3 locaties in de regio

Vanwege de oprukkende omikronvariant zet ook GGD Gooi en Vechtstreek alles op alles om de boostercampagne te versnellen. Met de inzet van extra personeel en het openen van twee extra vaccinatielocatie’s in Bussum en in Muiderberg, kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder voor eind januari hun boosterprik halen. Lees verder >>>

Update coronavirus 18 december 19.30

Verspreiding omikron vertragen: Nederland in lockdown

Het is de afgelopen week duidelijk geworden dat omikron zich ook in Nederland zeer snel verspreidt. Het OMT verwacht dat deze variant eind december al dominant zal zijn in Nederland. Dit is eerder dan verwacht. De snelle opmars leidt nog dit jaar tot een stijging van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen en op de IC’s. Hiermee wordt een overbelasting van de zorg in januari steeds reëler. We willen allemaal in het ziekenhuis en bij de huisarts terecht kunnen als dat nodig is. De verspreiding van de omikronvariant moet op korte termijn worden vertraagd om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland vanaf zondag 19 december tot en met in ieder geval vrijdag 14 januari 2022 in lockdown gaat. Lees verder >>>

Update coronavirus 15 december 16.15

GGD Gooi en Vechtstreek schaalt op voor boosterprik

GGD Gooi en Vechtstreek zet alles op alles om de boostercampagne te versnellen. Met de inzet van extra personeel en het openen van een extra vaccinatielocatie in Bussum, kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder voor eind januari hun boosterprik halen. Inwoners worden van oud naar jong uitgenodigd om online een afspraak te maken voor de boosterprik. Door iedereen een booster te geven brengen we onze bescherming beter op orde en verminderen we de verspreiding van het virus. Lees verder >>>

Update coronavirus 15 december 16.15

Woord van de burgemeester

Heeft u een jongere in huis? Vraag hem/haar deze column tenminste voor één keer te lezen. Bijna twee jaar leven met alle beperkingen en onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt, heeft grote impact op de leefwereld van jongeren. Dit uit zich onder andere in eenzaamheid en stress.

Jongeren hebben in deze coronatijd behoefte aan fysieke ontmoetingen en missen de sociale contacten. Zeker nu avondactiviteiten zijn stopgezet en lessen op school soms uitvallen. Ook het vuurwerkverbod is aanleiding voor mineurstemming.

Nu de coronapandemie zo lang duurt, hebben sommige jongeren nog meer moeite met de beperkingen dan voorheen. Anderen vinden juist meer hun weg in de omgang met de beperkingen. Vooral het gevoel dat het leven stil ligt vinden jongeren onprettig. Lees verder >>>

Update coronavirus 14 december 19.50

Avondsluiting wordt verlengd, basisonderwijs week eerder dicht

Het aantal coronabesmettingen is nog steeds heel hoog en er liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. De effecten van de maatregelen en onze gezamenlijke inzet zijn dus zichtbaar. Maar zolang de ziekenhuizen vol liggen en reguliere behandelingen en operaties worden uitgesteld, moeten we het virus verder blijven terugdringen. Daarnaast is er reden tot zorg en voorzichtigheid door de nieuwe omikronvariant. De verwachting is dat deze variant de komende weken de plaats van de deltavariant zal overnemen. Er zijn nog veel onzekerheden over de besmettelijkheid, de bescherming door de huidige vaccins en de ernst van het ziektebeeld. Lees verder >>>

Update coronavirus 26 november 19.45

Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Helaas blijkt het noodzakelijk om planbare zorg zoals heupoperaties te stoppen, zodat de meest acute zorg nog wel door kan gaan. Bijvoorbeeld zware hartoperaties, kankerbehandelingen en niertransplantaties. We willen allemaal in het ziekenhuis, bij de huisarts en de polikliniek terecht kunnen als dat nodig is. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen.

Om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten. Lees verder >>>

Update coronavirus 23 november 18.30

1,5 meter afstand houden is weer verplicht

Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Daarbij is het essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Een van de belangrijkste basisregels is het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit was al een dringend advies, maar is vanaf 24 november 2021 weer verplicht. Dit betekent dat de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) hierop kunnen handhaven. Lees verder >>>

Update coronavirus 12 november 19.45

Besmettingen moeten omlaag: strengere regels om contacten te beperken

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld. Lees verder >>>

Update coronavirus 2 november 20.10

Het aantal besmettingen is in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal coronapatiënten op de IC’s loopt nu op en kan volgens de berekeningen nog verder oplopen. Het RIVM verwacht een piek van 500 Covid-patiënten op de IC deze winter. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Lees verder >>>

Update coronavirus 27 oktober 11.40

Sinterklaasintocht Weesp gaat opnieuw niet door vanwege coronamaatregelen

De Sinterklaasintocht in Weesp kan voor het tweede achtereenvolgende jaar helaas niet doorgaan. De Stichting Sinterklaasintochten Weesp heeft besloten niet verder te gaan met de grote voorbereiding die nodig is om deze intocht te organiseren.

De voorzitter van de stichting laat weten: “De nu geldende coronamaatregelen maken het onmogelijk om de intocht te organiseren zoals we dat in Weesp gewend zijn.'' Lees verder >>>

Update coronavirus 21 september 17.00

Handhaving coronatoegangsbewijs alleen indien echt nodig

Vanaf 25 september heeft iedereen een coronatoegangsbewijs nodig bij een bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals evenementen, poppodia, theaters, bioscopen en horeca.

De verantwoordelijkheid voor de controle op dit bewijs ligt bij de ondernemer en vindt bij de entree plaats. De gemeenten binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, waar ook Weesp onder valt, vertrouwen op de goede samenwerking met de ondernemers en hopen dat strenge handhaving op de uitvoering van deze coronaregel niet nodig zal zijn. In een overleg met de horecaondernemers van Weesp, heeft de burgemeester vanochtend een toelichting gegeven op de wijze van handhaving.

Wel zal worden ingegrepen als dat echt nodig is, net als bij de naleving op de drank- en horecawet. Handhaving zal vooral gericht zijn op excessen. De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft namens de burgemeesters bij de minister gepleit voor extra financiële steun voor de ondernemers bij het uitvoeren van dit toezicht. De minister heeft toegezegd met een uitwerking te komen.

Update coronavirus 14 september 20.10

Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.

Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit. Lees verder >>>

Update coronavirus 7 september 16.00

Prikken zonder afspraak en vervoer naar locatie Hilversum

In september kan iedereen van 12 jaar en ouder op dinsdag en donderdag 's avonds tussen 18.00 en 21.30 uur zonder afspraak de eerste coronaprik halen in Hilversum. Wilt u liever overdag geprikt worden? Dat kan in september op maandag, woensdag of zaterdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Bent u slecht ter been of lukt het u om een andere reden niet om zelf naar de priklocatie in Hilversum te komen? Vrijwilligers van Versa Welzijn brengen u er graag heen! Lees verder >>>

Update coronavirus 1 september 21.00

Ook in september prikken zonder afspraak in Hilversum

In september kunt u op dinsdag en donderdag 's avonds zonder afspraak uw eerste prik halen van 18.00 tot 21.30 uur in Hilversum. Wilt u liever overdag geprikt worden? Dat kan in september op maandag, woensdag of zaterdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de coronavaccinatie? Loop dan binnen bij vaccinatielocatie Hilversum voor een gesprek met een arts. U kunt daarna meteen gevaccineerd worden als u dit wilt. U kunt er na het gesprek ook thuis over nadenken. Lees verder >>>

Update coronavirus 13 augustus 20.30

Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4e besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter.

Daarom heeft het kabinet besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten. Lees verder >>>

Update coronavirus 29 juli 11.40

Haal je 1e prik zonder afspraak in augustus in Hilversum

Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn kan de GGD op de vaccinatielocatie in Hilversum ruimte maken voor vrije inloop / prikken zonder afspraak. Dit is alleen voor mensen die nog geen afspraak hebben en alleen voor het halen van de 1e prik en alleen op de locatie in Hilversum. De GGD creëert deze mogelijkheid omdat een redelijke groep mensen nog geen afspraak heeft gemaakt, omdat ze het ‘een gedoe’ vinden om een afspraak te maken. Met de vrije inloop in Hilversum wil de GGD voor deze mensen de drempel verlagen om een prik te halen. Het is niet mogelijk om voor de 2e prik langs te komen op de vrije inloop. De vrije inloop is alleen voor mensen die nog geen afspraak hebben en de 1e prik willen. Lees verder >>>

Update coronavirus 23 juli 15.55

Noodsteunsubsidies cultuursector Weesp vanwege corona

Culturele instellingen van Weesp ontvangen een eenmalige subsidie. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Weesp besloten. De subsidie is ter gedeeltelijke compensatie van de verliezen die zijn geleden in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Deze sector heeft sinds maart 2020 te maken met minder inkomsten en extra kosten voor aanpassingen aan de 1,5 meter samenleving en investeringen voor digitale alternatieven voor de fysieke optredens. Lees verder >>>

Update coronavirus 20 juli 14.00

Thuiswerken is weer de norm en frisse lucht als aanvullende basisregel

Werk weer thuis, tenzij het niet anders kan, en zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes. Dat zeiden minister-president Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Jonge op 19 juli na afloop van de wekelijkse bijeenkomst van het kabinet, waarbij wordt gesproken over de situatie rond de COVID-19-pandemie.

Helaas is de besmettingsgraad nog hoog. Dat is ernstig en zorgelijk. Daarom gaan we voorlopig terug naar het oude advies: werk thuis, tenzij dit niet anders kan. Thuiswerken is een van de manieren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, het helpt om het aantal contactmomenten te verminderen. Lees verder >>>

Update coronavirus 16 juli 14.25

Goed voorbereid op reis

De maanden juli en augustus staan in het teken van vakantie. Om het mogelijk te maken om binnen en buiten Europa te reizen heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de CoronaCheck-app ontwikkeld. Deze app kan je ook gebruiken om toegang te krijgen tot een evenement. Kijk voor alle informatie over de CoronaCheck-app op coronacheck.nl

Vragen over reizen en vakantie, inreisverbod, kleurcodes en quarantaine na vakantie

Update coronavirus 9 juli 20.30

Nieuwe coronamaatregelen zomer 2021

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen. Lees verder >>>

Update coronavirus 1 juli 12.45

Prik tegen corona

Bent u aan de beurt voor de prik tegen corona? Dan krijgt u een uitnodiging via de post waarmee u een afspraak kunt maken. In sommige gevallen kunt u al eerder een afspraak maken en hoeft u niet op de uitnodigingsbrief te wachten.

 • Bent u geboren in 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 of 2003?
  U kunt al online een afspraak maken voor een vaccinatie. Het is niet nodig om op de uitnodigingsbrief te wachten.
   
 • Bent u geboren in of tussen 1961 tot en met 1994? 
  U kunt online een afspraak maken voor een vaccinatie of telefonisch.
   
 • Bent u geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 of 1960?
  De huisarts stuurt u een brief met een verdere toelichting voor de vaccinatie. 
  Heeft u geen gebruik gemaakt van de eerste uitnodiging? Dan kunt telefonisch of online een afspraak maken bij de GGD voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna. U heeft hiervoor geen herhalingsoproep nodig.
   
 • Geboren in 1955 of eerder?
  Uw uitnodiging is al eerder verstuurd. Heeft u nog geen afspraak gemaakt? U kunt alsnog online een afspraak maken voor een vaccinatie
   
 • Krijgt u ieder jaar de griepprik?
  En bent u geboren in 1961 tot en met 2003? Dan heeft u al een uitnodiging ontvangen. U kunt online of telefonisch een afspraak maken voor een vaccinatie. 
   
 • Zoekt u informatie voor jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico?  
  De vaccinatie-uitnodigingen voor jongeren vanaf 12 jaar met een medisch risico worden binnenkort verstuurd.

Online of telefonisch: snel geregeld

Online een afspraak kan via coronavaccinatie-afspraak.nl

Maakt u uw afspraak liever telefonisch? Wacht dan op de uitnodigingsbrief van het RIVM en bel naar het telefoonnummer dat daarin staat. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Kunt u uw prik toch niet halen op de dag van de afspraak? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent of op vakantie. Maak dan telefonisch een nieuwe prikafspraak. Het telefoonnummer vindt u in uw afspraakbevestiging.

Update coronavirus 18 juni 20.35

Bijna alles kan op anderhalve meter

Met een openingsplan opent het kabinet stap voor stap de samenleving. Bij elke stap verdwijnen er coronamaatregelen. Hoe snel het gaat hangt af van het aantal corona-patiënten in de ziekenhuizen. Het is daarom juist nu belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Bekijk hoe Nederland een grote stap zet in het openingsbeleid. Lees verder >>>

Update coronavirus 16 juni 09.15

Vanaf donderdag 17 juni is de Groene Punt weer geopend voor publiek. Sinds april vorig jaar was dit stukje Weesp gesloten vanwege de corona-uitbraak en de maatregelen die het virus met zich meebracht.

Voor gebruik van de Groene Punt gelden dezelfde afspraken als vóór de lockdown. In de openbare ruimte, en dus ook op de Groene Punt, is het verboden om alcohol te gebruiken. Daarnaast wordt bezoekers gevraagd om rekening te houden met omwonenden en na een lekkere middag eigen afval even netjes op te ruimen. Lees verder >>>

Update coronavirus 10 juni 16.05

Handhaving quarantaineplicht

De gemeente Hilversum neemt als centrumgemeente de handhaving op de quarantaineplicht op zich voor alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. De toezichthouders van Hilversum worden aangewezen als toezichthouder in alle gemeenten. De burgemeester mandateert zijn toezicht- en handhavingsbevoegdheden bij niet-naleving van de quarantaineplicht aan deze toezichthouders en wordt geïnformeerd als hiervan gebruik wordt gemaakt in Weesp.

Update coronavirus 28 mei 20.35

Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. En het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Per zaterdag 5 juni zijn de meeste locaties in ons land open onder voorwaarden. Met coronatoegangsbewijzen kan er voor sommige activiteiten meer, zoals meer  bezoekers. 

Belangrijk blijft dat we drukte blijven vermijden en ons allemaal aan de basisregels blijven houden, ook als we al gevaccineerd zijn: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. We werken thuis als dit kan. En we laten ons vaccineren, zodra we aan de beurt zijn. Dan kan er snel steeds meer. Lees verder >>>

Update coronavirus 27 mei 17.05

Steunpakket banen en economie voortgezet in derde kwartaal

De vooruitzichten voor het economisch herstel na corona zijn positief en het virus lijkt op zijn retour. Toch zijn er nog veel onzekerheden voor werkenden en bedrijven. Sommige ondernemers hebben fors moeten interen op hun reserves. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.

Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie. Lees verder >>>

Update coronavirus 27 mei 16.20

Evenement of feest organiseren

Hopelijk horen we snel van de Rijksoverheid wanneer het weer mogelijk is om een evenement te organiseren. Of een kleinschalige proef te doen. Helaas kunnen wij daar nu nog niks over melden. Zodra het weer kan, staan wij voor u klaar.

Update coronavirus 25 mei 17.45

Coronavaccinatie: wanneer bent u aan de beurt en hoe kunt u een afspraak maken?

De GGD Gooi en Vechtstreek vaccineert op basis van de landelijke vaccinatiestrategie. Op basis van de beschikbare vaccins wordt het tempo de komende weken flink opgeschroefd. Met behulp van een handige tool op de website van de Rijksoverheid ziet u wanneer u een uitnodiging voor een vaccinatie kunt verwachten. Zodra u aan de beurt bent, kunt u een afspraak maken voor uw coronavaccinatie. Dit kan online en telefonisch.

Afspraak maken: telefonisch of online

Bent u aan de beurt? Maak dan snel een afspraak voor uw vaccinatie. Om het vaccineren te versnellen, mogen groepen die aan de beurt zijn alvast online een afspraak inplannen (met inloggen via DigiD). Deze groepen hoeven dus niet te wachten tot de uitnodiging op de deurmat ligt.

Maakt u uw afspraak liever telefonisch? Wacht dan op de uitnodigingsbrief van het RIVM en bel naar het telefoonnummer dat daarin staat. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. De telefonist stelt u een aantal vragen en plant twee afspraken voor u in. Het vaccineren bestaat namelijk uit twee prikken.
Lees verder >>>

Update coronavirus 19 mei 10.30

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Update coronavirus 17 mei 15.25

Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet

Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames van mensen met corona is verder gedaald. Dat betekent dat de tweede stap in het openingsplan definitief op 19 mei wordt gezet. Het kabinet besloot vandaag niet op de pauzeknop te drukken. 

Vanaf woensdag 19 mei zijn onder meer de sportscholen open. Een bezoek aan het pretpark, openluchtmuseum en buitenpodium is dan ook weer mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen langer open: van 06.00 tot 20.00 uur. Lees verder >>>

Update coronavirus 12 mei 16.30

Update coronavirus 12 mei 9.15

Reizen naar veilige landen vanaf 15 mei weer mogelijk, maar is en blijft een risico

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk zijn. Vakantiereizen naar deze landen worden vanaf die datum niet meer afgeraden. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een COVID-hoogrisicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje. Alle niet-noodzakelijke reizen naar deze landen blijven afgeraden.

Zomer

Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei. Het kabinet hoopt dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt, waardoor een vakantie in het buitenland deze zomer een reële optie wordt. Wel wijst het kabinet erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een coronatest of quarantaineplicht bij aankomst. Lees verder >>>

Update coronavirus 11 mei 20.10

Stap 2: Sportscholen open en buiten meer mogelijk

Het aantal mensen dat met corona in het ziekenhuis ligt, neemt iets af. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen vaccinaties tegen corona gezet en worden steeds meer mensen gevaccineerd. Het kabinet verwacht dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames nu snel verder af zal nemen. Daarom neemt het kabinet de tweede stap in het openingsplan op 19 mei.

Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van de piek eind april. Als dit niet het geval is, wordt de pauzeknop ingedrukt. De tweede stap wordt dan uitgesteld. Lees verder >>>

Update coronavirus 28 april 15.00

Update coronavirus 22 april 13.00

Koningsdag vieren we in kleine kring

Koningsdag vieren we ook dit jaar anders dan anders. Toch mag u dat oranje T-shirt of die gekke muts best tevoorschijn halen. Ook de vlag kan uit, het is en blijft een feestdag. Koningsdag viert u gezellig in uw eigen omgeving, met uw eigen huishouden en met maximaal 1 bezoeker. Gelukkig is er op internet het nodige te beleven. Lees verder >>>

Update coronavirus 22 april 9.25

Winkelen en boodschappen doen

Update coronavirus 21 april 10.15

Vaccineren met Janssen gaat door

Vaccineren met het Janssen-vaccin kan van start. Op basis van het oordeel van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) over enkele meldingen van zeer zeldzame bijwerkingen, heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten het vaccin vanaf morgen beschikbaar te stellen. Dat betekent dat de reeds aan Nederland geleverde 80.000 vaccins de komende dagen worden uitgereden naar de ziekenhuizen om hun medewerkers met direct patiëntencontact te beschermen. Het voordeel van het Janssen-vaccin is dat slechts één prik nodig is om te beschermen tegen COVID-19.

De aanleiding op dinsdag 13 april om nog niet te gaan prikken met Janssen was dat de fabrikant zelf verzocht om het vaccin nog niet te gebruiken. Dit vanwege de prikpauze van Johnson&Johnson in de VS. Daar zijn 8 meldingen van ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes geconstateerd na vaccinatie met het Janssen-vaccin. In de Verenigde Staten zijn inmiddels meer dan 7 miljoen prikken gezet. Ook het EMA heeft de meldingen uit de VS bestudeerd.

Oordeel EMA

Vandaag heeft het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA op basis van de beschikbare informatie geconcludeerd dat een waarschuwing over ongewone bloedstolsels met een verlaagd aantal bloedplaatjes zou moeten worden toegevoegd aan de productinformatie van het Janssen-vaccin. Daarnaast heeft het PRAC geconcludeerd dat deze gebeurtenissen zeer zeldzame bijwerkingen van het vaccin zijn. Het PRAC gaf aan dat het ziektebeeld bij de beoordeelde gevallen vergelijkbaar was met het zeer zeldzame ziektebeeld dat ook is gezien na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Toch is het aantal tot nu toe gemelde gevallen van die bijwerkingen zo klein dat deze op dit moment geen aanleiding geven voor een nader besluit over het beperken van de inzet tot specifieke doelgroepen. Minister de Jonge heeft hierover gesproken met de voorzitter van de Gezondheidsraad, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, en het OMT, tevens directeur Centrum Infectiebestrijding van het RIVM. Daarop heeft de minister besloten het Janssen-vaccin vanaf morgen beschikbaar te stellen zonder verdere leeftijdsbeperking.

Vaccinatiestrategie

De in november vastgestelde vaccinatiestrategie blijft gelden: we vaccineren de meest kwetsbare en oudste Nederlanders eerst. Dit om zoveel mogelijk sterfte en ernstige gezondheidsschade als gevolg van COVID-19 te voorkomen. Vandaag zitten we op 4,5 miljoen prikken, eind deze week zijn dat er 5 miljoen. De tweede helft van mei hebben alle 60-plussers en heeft iedereen met een verhoogd medisch risico een eerste prik gehad. Begin juli geldt dat voor elke Nederlander boven de 18 jaar die dat wil. Dit alles blijft altijd afhankelijk de leveringen van vaccins. Dit kwartaal worden er nog 17 miljoen vaccins verwacht.

Update coronavirus 20 april 20.35

Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En dat we ons laten vaccineren, zodra dit kan. Lees verder >>>

Update coronavirus 13 april 19.40

Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.

Het kabinet heeft daarom een openingsplan gemaakt. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Dit kan alleen als er minder mensen met corona in het ziekenhuis worden opgenomen. Het is ook belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten voorkomt besmettingen. Zo kan er sneller meer. Lees verder >>>

Update coronavirus 9 april 11.15

Wat moet ik weten over vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin?

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later. Lees verder >>>

Update coronavirus 8 april 15.45

Meer ruimte in Slijkstraat door tijdelijk parkeerverbod voor fietsen

Om in de Slijkstraat zo goed mogelijk de 1,5 meter maatregel te kunnen naleven is het belangrijk dat er genoeg ruimte is. Daarom is het vanaf het moment dat de verbodsborden geplaats zijn tijdelijk verboden om fietsen te parkeren ín de Slijkstraat.

Als straks het lenteweer aanbreekt en de winkels weer open mogen, zal de drukte in de Slijkstraat flink toenemen. Omdat de Slijkstraat nu eenmaal een smalle maar populaire straat is in Weesp, doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte blijft om ook daar 1,5 meter afstand te kunnen houden. Lees verder >>>

Update coronavirus 6 april 19.45

Pilots testen voor toegang tot evenementen

In april 2021 starten in de cultuur-, sport- en recreatiesector pilots met testbewijzen. Bezoekers van evenementen en attracties laten bij de ingang een bewijs zien van een negatieve coronatest. Zo kunnen coronatests helpen om de samenleving  en de economie weer te openen. Lees verder >>>

Update coronavirus 6 april 17.45

Woord van de burgemeester

Beste Weespers,

Paasdagen zonder de jaarlijkse gezamenlijke gezinslunch, en dat al voor de tweede keer, hebben we vervangen door op eerste paasdag digitaal samen koffie te drinken. De oudste kleindochter, binnenkort jarig, stelde met tranen in haar ogen vast dat zij voor de tweede keer haar verjaardag niet kan vieren. Klein leed in relatie tot wat velen van u meemaken. Voor een tienjarige ligt dat toch anders. Zij wil haar verjaardag uitgebreid met familie en vriendinnen vieren. Zij wil haar leven terug. Lees verder >>>

Update coronavirus 1 april 16.00

Steunmaatregel Tozo 4.0 vanaf 1 april 2021

Met ingang van 1 april 2021 kunt u steunmaatregel Tozo 3 niet meer aanvragen. Er is weer een opvolger van de steunmaatregel voor ondernemers in de vorm van Tozo 4.0. De maatregel loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. U moet natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen. Met Tozo 4.0 kunt u een aanvullende uitkering en/of een lening voor uw bedrijfslasten aanvragen. Lees verder >>>

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken