HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Vacature voor adviesraad sociaal domein

Vacature voor adviesraad sociaal domein

De Adviesraad Sociaal Domein Weesp zoekt enthousiaste jongeren om de adviesraad te versterken. Voor meer informatie en de volledige vacaturetekst zie de website van de adviesraad: www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De gemeente voert beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en maatschappelijke participatie. De Adviesraad Sociaal Domein helpt de gemeente bij het maken van goed beleid. De Adviesraad is in 2014 opgericht om het bestuur van de gemeente Weesp te adviseren toen de landelijke overheid ‘het sociaal domein’ overdroeg aan de gemeente.

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen, zoals de kwaliteit van wegen en straten, gebruik van de stadspas, schuldproblematiek, inkoop van jeugdzorg en het mantelzorgcompliment.

Fusie met gemeente Amsterdam

Het beleid in Weesp staat, maar we gaan fuseren met Amsterdam.

Veel taken die nu nog bij de gemeente Weesp en de regio Gooi en Vecht liggen, worden straks door Amsterdam uitgevoerd. Hierbij mogen geen mensen tussen wal en schip raken. Daar gaat de Adviesraad zich komende tijd op richten.

Vacature

Als je betrokken bent bij boven genoemde onderwerpen, als je ervaring hebt met dienstverlening van de gemeente, als je mee wilt praten over het beleid, kom de Adviesraad Sociaal Domein dan versterken! Zij zoeken mensen met ideeën, passie en betrokkenheid.

Interesse?

Meer informatie lees je op de website van de adviesraad Sociaal Domein: www.adviesraadsociaaldomeinweesp.nl Verder kun je contact opnemen met de voorzitter, Hans Blaauwbroek (hansblaauwbroek@bbvz.nl) of met de secretaris, Marjan Bijzet (info@adviesraadsociaaldomeinweesp.nl)

Een tijdje proefdraaien door middel van het bijwonen van een aantal vergaderingen behoort natuurlijk tot de mogelijkheden!

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken