HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Verkiezingen in Weesp coronaproof

Verkiezingen in Weesp coronaproof

De gemeente Weesp is druk bezig met de voorbereidingen om de verkiezingen voor Tweede Kamer op 17 maart coronaproof te laten verlopen. We doen er veel aan om ervoor te zorgen dat u ook in deze coronatijd veilig kunt stemmen. Dit jaar zijn er extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Stemlokalen

De gemeente volgt ook tijdens de verkiezingen van 17 maart de corona-richtlijnen van het RIVM op. Het stemlokaal wordt zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand van elkaar houden. Stembureauleden zitten achter een kuchscherm. Ook zijn er beschermingsmiddelen beschikbaar. Stemhokjes en materialen worden regelmatig schoongemaakt. Kortom, de verkiezing wordt ‘coronaproof’ georganiseerd. Op 13 locaties kan in de gemeente Weesp worden gestemd.

Al op 15 en 16 maart stemmen

Kwetsbare inwoners kunnen al op maandag 15 of dinsdag 16 maart gaan stemmen op het stadhuis of bij Auto Lancker Weesp, Hogeweyselaan 215. Hierdoor kunnen zij de drukte op woensdag 17 maart vermijden.
Heeft u coronaklachten? Dan kunt u iemand machtigen om voor jou te stemmen. Inwoners van 70 jaar en ouder kunnen ook per brief stemmen.

Gebarentolk en stemmal

Op het stadhuis is een stemmal voor inwoners met een visuele beperking en op alle drie de dagen is een gebarentolk aanwezig. Bijna alle stemlocaties zijn getest door het “Bureau ongehinderd” op de toegankelijkheid van de stembureaus.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten kijken dan op weesp.nl/verkiezingen. Hopelijk maakt u gebruik van uw kiesrecht, want elke stem telt mee. 

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken