HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Weesp steunt motie 'Evenwicht in coronamaatregelen'

Weesp steunt motie 'Evenwicht in coronamaatregelen'

Het draagvlak onder ondernemers en inwoners voor de coronamaatregelen in de huidige lockdown neemt snel af. Het gemeentebestuur van Weesp maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor onze ondernemers, culturele- en sportsector en zzp’ers.

Zij worden hard getroffen door de huidige lockdown. De steunmaatregelen zijn vaak te laat en niet toereikend. De samenleving moet weer open. Op een veilige manier. De gemeente Weesp steunt, samen met alle andere gemeenten, een motie van deze strekking tijdens het landelijke VNG congres op donderdag 13 januari. De motie is unaniem aangenomen. Via de VNG wordt deze motie nadrukkelijk onder aandacht gebracht van het kabinet.

De motie verzoekt het bestuur van de VNG om het nieuwe kabinet op te roepen om:

  • bij het besluit tot het nemen van maatregelen, meer evenwicht te brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten;
  • op basis daarvan te kijken onder welke omstandigheden de samenleving wel veilig open kan;
  • actiever samen met de maatschappelijke sectoren en gemeenten te werken aan een breder draagvlak voor het coronabeleid;
  • ruimte te geven aan lokale besturen om samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is;
  • bij de besluitvorming van maatregelen gelijktijdig met steunpakketten te komen die dekkend en gelijk in te zetten zijn en de steunpakketten in te zetten op een manier waardoor de samenleving en de economie minder kwetsbaar wordt;
  • als één overheid te werken en te bespreken hoe dilemma’s in de uitvoering te voorkomen zijn;
  • rekening te houden met de uitvoeringslast van coronamaatregelen voor gemeenten waarbij o.a. de handhavingscapaciteit een grens heeft bereikt;
  • te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we als samenleving leren leven met corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in het coronabeleid. Gemeenten zijn bereid om een perspectief voor de lange termijn samen met het kabinet en sectoren uit te werken.

Lees de hele motie

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken