HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws  |  Wethouder Miner legt taken per direct neer

Wethouder Miner legt taken per direct neer

Wethouder Miner (GroenLinks) heeft vandaag zijn ontslag ingediend bij de voorzitter en de leden van de gemeenteraad. Hij legt zijn taken als wethouder per direct neer.

Wethouder Maarten Miner: “Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik in het kader van de duurzaamheid ambities principiëler ben dan de GroenLinks fractie. Voor mij is dat onvoldoende basis om samen verder te gaan. Ik zeg u bijzonder hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij stelde. Ik heb met ziel en zaligheid een stevige portefeuille in het belang van Weesp mogen behartigen.”

De portefeuilles worden tijdelijk waargenomen door de andere leden van het college van B en W.

Ontslagbrief

Zie ook de ontslagbrief van wethouder Maarten Miner:

Onderwerp: Ontslag als wethouder

Geachte voorzitter, geachte raadsleden,

Met deze brief informeer ik u dat ik met onmiddellijke ingang mijn ontslag neem en bied u hierbij mijn ontslagbrief aan, zoals de Gemeentewet in artikel 43 voorschrijft. Ik leg u uit waarom.

In aanloop naar de Raadsvergadering van 4 februari diende de fractie van GroenLinks samen met andere partijen motie M 2021/101 in. Deze motie schrapt feitelijk het zoekgebied voor wind in de Bloemendalerpolder. Als wethouder namens GroenLinks ben ik van mening dat mijn partij ten principale dit laatst overgebleven zoekgebied had moeten behouden. In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat in mijn ogen niet voor niets het klimaat centraal. Let wel, deze discussie betrof niet de daadwerkelijke plaatsing van een windmolen maar het onderzoek naar een eventueel geschikte locatie.

Dit is voor mij reden geweest mij te beraden op mijn positie als wethouder. Ik ben tot de slotsom gekomen dat ik in deze kwestie principiëler ben dan de GroenLinks fractie. Dat is voor mij onvoldoende basis om samen verder te gaan.

Ik zeg u bijzonder hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij stelde. Ik heb met ziel en zaligheid een stevige portefeuille in het belang van Weesp mogen behartigen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de portefeuilles bij mijn collega’s in goede handen zijn.

Het college is van start gegaan als een collegiaal college. Ik wil mijn collega’s danken voor het feit dat we dat steeds zijn gebleven. Ik wens ze alle geluk en wijsheid voor het jaar dat Weesp nog rest als zelfstandige gemeente.

Ik bedank mijn collega’s uit de regio voor de zeer prettige samenwerking en de inzet die wij met zijn allen hebben gepleegd. Dat geldt voor de Gooi- en Vechtstreek waar we afscheid van aan het nemen zijn en Amsterdam waar we naartoe gaan.

  

Met vriendelijk groet,

Maarten

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken