HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Met deze nieuwsbrief wil de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Weesp u op de hoogte houden van de activiteiten op de industrieterreinen Noord en Nijverheidslaan. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een samenwerkingsovereenkomst waarin de werkwijze is vastgelegd om te komen tot een structureel veilig bedrijventerrein.

De partners, bestaande uit de gemeente, politie, brandweer, bedrijvenvereniging IVW en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing werken samen, ieder vanuit de eigen expertise, aan maatregelen om de veiligheid op de bedrijventerreinen structureel op een hoger plan te brengen. De hiervoor in het leven geroepen werkgroep komt iedere twee maanden bij elkaar.

Eerder verschenen nieuwsbrieven:

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken