HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Omgevingsvisie Weesp 2050

Omgevingsvisie Weesp 2050

College Weesp presenteert ruimtelijke plannen in ontwerp omgevingsvisie

De gemeente Weesp verwerkt momenteel de zienswijzen die zijn binnengekomen op de Ontwerp Omgevingsvisie en verwerkt deze in een uitgebreide beantwoording. In de beantwoording staat ook of de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing in de omgevingsvisie. Wanneer de opmerkingen verwerkt zijn, wordt de aangepaste omgevingsvisie, mét de beantwoording, voorgelegd aan het college. Als het college het stuk heeft vastgesteld, beslist uiteindelijk de gemeenteraad over de omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt geagendeerd voor de vergadering van de Commissie SOB van 5 oktober en de vergadering van de Gemeenteraad van 14 oktober.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie is ook de input van Weespers gebruikt. Afgelopen zomer is de gemeente actief op zoek gegaan naar de ideeën die leven over de ruimtelijke toekomst van Weesp. In totaal hebben toen ruim 1.200 Weespers input geleverd. Ruim 200 Weespers hebben naast een korte enquête ook op een meer uitgebreide manier laten weten hoe zij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Weesp graag zien. 

Weesp blijft Weesp

In de visie staat hoe Weesp zich ruimtelijk kan ontwikkelen. In de visie is de gewenste koers beschreven aan de hand van vier opgaven. Prettig en Veilig Wonen, Economisch Vitaal en Ondernemend, Klimaatneutraal en Klimaatbestendig en Lokale Identiteit en Waardevolle Leefomgeving. In de omgevingsvisie heeft het college duidelijk gemaakt hoe de unieke identiteit van Weesp het best bewaard kan blijven terwijl er ook ruimte voor ontwikkeling is. De omgevingsvisie is bindend. Bij de fusie van Weesp en Amsterdam blijft de omgevingsvisie van kracht.

Lees hier de omgevingsvisie Weesp 2050

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken