HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Gemeentelijke Erepenning

Gemeentelijke Erepenning

De Erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering en die zich volgens het oordeel van het college van burgemeester en wethouders als inwoner van Weesp gedurende lange tijd vrijwillig hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal-maatschappelijk, cultureel, liefdadig, economisch of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Weesp en jaar inwoners op een uitzonderlijke wijze hebben gediend. Aan deze onderscheiding is tevens verbonden het Ereburgerschap van de Gemeente Weesp.

Historie

De naamloze (zilveren) ‘legmedaille’, de ‘Erepenning’ is de hoogste gemeentelijke onderscheiding en wordt relatief zeer weinig toegekend. De Erepenning bestaat sinds 1952.

Procedure

De erepenning wordt niet vaak toegekend, om de uiting van waardering hoog te houden. De uitreiking van de gemeentelijke erepenning is niet gebonden aan een specifieke dag of datum. U kunt een verzoek tot toekenning van een gemeentelijke erepenning, met opgave van redenen, indienen bij het college van B&W Gemeente Weesp. Om de aanvraag in behandeling te nemen dient u het aanvraagformulier in te vullen met vermelding van naam en contactgegevens van de te decoreren inwoner, redenen van verlening en uw eigen contactgegevens. Houdt u rekening met een behandeltermijn van de aanvraag van 8 weken.

Eregalerij

In het onderstaande overzicht kunt u zien aan wie de gemeentelijke erepenning al is verleend. Rond juli 1966 zijn de verschillende gradaties (goud/zilver/brons) afgeschaft. Vóór 1952 is op 1 juli 1950 een gouden medaille van de gemeente Weesp uitgereikt aan de vertrekkende burgemeester Dotinga.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken