HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Gemeentelijke Erespeld

Gemeentelijke Erespeld

De Erespeld kan worden toegekend aan een persoon of personen die zich, eveneens naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, op een bijzondere wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de stad Weesp, door het leveren van een brede prestatie op sociaal-maatschappelijk of cultureel gebied. Aan deze onderscheiding wordt –in tegenstelling tot de Erepenning- niet gelijktijdig het ereburgerschap verbonden. Wel worden ontvangers van de Erespeld gezien als ambassadeurs van de stad Weesp.

Historie

De Erespeld is ontstaan vanuit de feestelijkheden rondom de viering van het 650-jarig bestaan van Weesp in 2005. Een besluit van het college van 3 januari 2006 spreekt ervan om “over te gaan tot de aanschaf van herinneringsspelden voor burgers die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Weesp en de eerste exemplaren ervan op de Nieuwjaarsreceptie 2006 uit te reiken aan de bestuursleden van de Stichting Weesp 650”.

De Weesper Erespeld is destijds, op verzoek van voormalig burgemeester Chris Hofkamp, ontworpen door dhr. Evert Verdoes, edelsmid uit Weesp en wordt nog immer handmatig door hem op bestelling gemaakt.

Procedure

De Erespeld wordt circa éénmaal per jaar toegekend. De uitreiking is niet gebonden aan een specifieke dag. U kunt een verzoek tot toekenning van een gemeentelijke erespeld, met redenen omkleed, indienen bij het college van B&W Gemeente Weesp. Om de aanvraag in behandeling te nemen dient u op het aanvraagformulier te vermelden: naam en contactgegevens van de te decoreren inwoner, redenen van verlening en uw eigen contactgegevens. Houdt u rekening met een behandeltermijn van de aanvraag van acht weken.

Eregalerij

Sinds het instellingsbesluit van het college in 2006 is de gemeentelijke Erespeld verleend aan de in het hierondergenoemde overzicht genoemde personen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken