HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Jeugdlintje

Jeugdlintje

Het Jeugdlintje is bedoeld om jongeren te eren die een bijzondere prestatie hebben verricht. Hiermee wordt de betrokkenheid van jongeren bij ‘de (bestuurlijke) samenleving’ vergroot en vervullen jongeren een voorbeeldfunctie voor leeftijdgenoten. Hierbij kan het gaan om jongeren die een ambassadeursrol vervullen, een voorbeeld zijn voor leeftijdgenoten, een bijzondere prestatie of initiatief hebben neergezet en die zich hiervoor vrijwillig inzetten, of hebben ingezet, eventueel bij een maatschappelijke organisatie. Het gaat om zaken, of activiteiten met een brede toepasbaarheid voor Weesp(se buurt of wijk).

Vorm en naamgeving

De jongere ontvangt een Oorkonde, met daarop naast het gemeentelogo en de tekst “Weesper Jeugdlintje” zijn of haar naam, reden tot uitreiking.

Het Weesper Jeugdlintje is een zilveren medaille, aan een blauwwit lint.

Op de voorzijde staat het logo van de Gemeente Weesp, met daarbij de inscriptie “Weesper Jeugdlintje”. De achterzijde wordt gegraveerd met de naam, datum en reden van onderscheiding.

Voorwaarden

Voor het Weesper Jeugdlintje kunnen jongeren / kinderen in aanmerking komen die zich hebben ingezet voor de stad of hun omgeving en voldoen aan de volgende voorwaarden.

Weesper jongeren, in de leeftijd tot en met 21 jaar, die:

  • langere tijd hulp bieden (bijvoorbeeld aan ouders, ouderen, broers/zussen en/of zieken), of;
  • opzetten van een actie voor een goed doel, of';
  • organisatie van buurtactiviteiten, of;
  • bijzondere en heldhaftige daad, of;
  • een andere maatschappelijke prestatie hebben neergezet.

Aanvraagprocedure

Iedere Weesper inwoner die geen familie is van de te ondersheiden jongere kan, ook via het aanvraagformulier een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet zo snel mogelijk voor de gewenste uitreikdatum worden ingediend, rekeninghoudend met de afhandelings- en besluitvormingstermijnen. Er is geen vaststaand moment van uitreiking.

Eregalerij

Het Jeugdlintje is uitgereikt aan de personen die genoemd worden in het overzicht hieronder.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken