HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Sportpenning

Sportpenning

De Weesper Sportpenning is een onderscheiding voor een bijzondere topsportprestatie. De ontvanger is een ambassadeur voor de sport. De Sportpenning kan door het college van burgemeester en wethouders worden toegekend aan een persoon of personen die een uitzonderlijke prestatie heeft/hebben verricht op zijn of haar sportgebied. De richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd in "Richtlijnen, procedure en vormgeving Weesper Sportpenning".

Historie

De Sportpenning is een zilveren penning met een diameter van 70 mm en 2,5 mm dik. Deze zware, zilveren legpenning heeft een statige uitstraling.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de penning dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.

  • een in Weesp woonachtige sporter heeft alleen of met zijn of haar team een 1e, 2e of 3e plaats behaald op een Europees Kampioenschap, een Wereld Kampioenschap of op de Olympische- of Paralympische Spelen;
  • een in Weesp woonachtige sporter heeft alleen of met zijn of haar team een internationale recordtijd gerealiseerd;
  • een Weesper sportploeg of -team heeft een eerste plaats behaald in de hoogste landelijke competitie. Dit team ontvangt één penning voor de teamprestatie;
  • een Weesper sportcoach, -trainer en/of -begeleider heeft aantoonbaar (voor geruime tijd) een zodanig inspirerende en motiverende bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het talent van zijn pupil en/of (jeugd)ploeg/-team, dat deze een topprestatie weet te realiseren.
  • de sporttak moet in georganiseerd verband plaatsvinden (dus middels een federatie of bond), aantoonbaar erkend worden door het NOC/NSF en door hen als topsportdiscipline zijn vastgesteld.

Aanvraagprocedure

Iedereen kan een aanvraag voor een Weesper Sportpenning indienen. De aanvraag door het aanvraagformulier dient minimaal 3 maanden voor de beoogde uitreikdatum worden ingediend. Aangezien uitzonderlijke sportprestaties zich het hele jaar kunnen voordoen bij een EK, WK, of Olympische Spelen zijn er geen terugkerende uitreikingsmomenten vastgesteld.

Eregalerij

De Sportpenning is verleend aan de personen genoemd in het overzicht hieronder.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken