HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Onderscheidingen  |  Vrijwilligerserkenning

Vrijwilligerserkenning

De Weesper Vrijwilligerserkenning kan worden toegekend als blijk van waardering voor langdurige, verdienstelijke en belangeloze inzet van een persoon of personen ten behoeve van in Weesp werkzame verenigingen, stichtingen of instellingen. De onderscheiding is bedoeld voor personen die zich hebben ingezet voor de stad of hun omgeving en die gezien kunnen worden als ambassadeur van het vrijwilligerswerk. De richtlijnen zijn vastgelegd in “Richtlijnen, procedure en vormgeving Weesper vrijwilligerserkenning”.

Uiterlijk Vrijwilligerserkenning

De onderscheiden Weesper ontvangt een Oorkonde, met daarop naast het gemeentelogo en de tekst “Weesper Vrijwilligerserkenning” zijn of haar naam, reden tot uitreiking.

De Weesper Vrijwilligerserkenning is een mooie tweekleurige blauwwitte staander, met op de graveerplaat het logo van de Gemeente Weesp, Vrijwilligerserkenning en de naam van de onderscheiden Weesper en uitreikingsdatum.

Voorwaarden

Voor de Weesper Vrijwilligerserkenning kunnen personen in aanmerking komen, die zich hebben ingezet voor de stad of hun omgeving en voldoen aan de volgende voorwaarden.

Weespers vanaf 18 jaar, die:

  • zich langere tijd inzetten voor maatschappelijke organisaties en/of verenigingen;
  • een actie voor een goed doel hebben opgezet en/of uitgevoerd, of;
  • bijzondere, opvallende buurtactiviteiten organiseren, of;
  • een bijzondere maatschappelijke prestatie hebben neergezet.

Aanvraagprocedure

Iedere Weesper inwoner kan, ook via het aanvraagformulier een aanvraag voor de Vrijwilligerserkenning indienen. Deze aanvraag moet zo snel mogelijk voor de gewenste uitreikdatum worden ingediend, rekeninghoudend met de afhandelings- en besluitvormingstermijnen.

Eregalerij

De Weesper Vrijwilligerserkenning is verleend aan de Stichtingen genoemd in het overzicht hieronder.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken