HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Ontwikkeling Weesperwerf

Ontwikkeling Weesperwerf

Afbeelding Weesperwerf in ontwikkeling

Weesperwerf is volop in ontwikkeling. Een nieuw woongebied, in de driehoek van de Nijverheidslaan, Korte Muiderweg en de spoorlijn, waar hard aan wordt gewerkt.

Historie

Eind 2018 heeft de gemeente Weesp besloten om een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan te transformeren tot een nieuw woongebied. Inmiddels is er een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van het gebied getekend en wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Getoonde beelden en schetsen van de Weesperwerf kunnen nog gewijzigd worden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nieuwbouwplan Weesperwerf

Het voorlopig ontwerp gaat uit van 115 woningen, waarvan 30 appartementen (studio’s) sociale huurwoningen zijn, 10 eengezinswoningen middeldure huurwoningen, 11 eengezinswoningen vrije sector huurwoningen en 64 vrije sector koopwoningen. De woningen liggen aan autoluwe woonstraten en er zijn plannen om drie prominente plekken op te knappen. Dat zijn kop van de vecht, het appartementengebouw aan de spoorzijde en een brede groenstrook waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Planning

Binnenkort wordt het bestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad, zodat deze opnieuw ter visie kan worden gelegd. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. Dit zal ongeveer een jaar duren. In deze tijd zal ook de verkoop van de woningen starten. Zodra de woningen verkocht zijn, en de omgevingsvergunning vast staat, kan er gestart worden met de realisatie van het project. Naar verwachting is dit eind 2022.

Meer informatie vind je op weesperwerf.nl.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken