HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Op naar een duurzamer Weesp

Op naar een duurzamer Weesp

Weesp streeft er naar om binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Daarnaast zet de gemeente zich in op het behouden en versterken van de groene waarden van Weesp. Veel inwoners zetten zich hier al voor in. Via deze pagina wil de gemeente Weesp inwoners informeren over wat er in Weesp gebeurt op het gebied van duurzaamheid, wat de gemeente doet én wat inwoners zelf kunnen doen.

Kijk hier voor meer informatie over de Regionale Energie Strategie en Weesp Aardgasvrij.

Zelf aan de slag - Bewoners

Woningeigenaren

De gemeente Weesp werkt samen met Platform Weesp Duurzaam en Duurzaam Bouwloket om woningeigenaren zoveel mogelijk te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning:

  • Energiecoaches adviseren gratis over (kleine) maatregelen om uw woning te verduurzamen. Klik hier voor meer informatie.
  • Huiseigenaren in Weesp kunnen gebruik maken van de collectieve inkoopacties. Klik hier voor de collectieve inkoop zonnepanelen en klik hier voor collectieve inkoop isolatiemateriaal.
  • Wilt u graag zonnepanelen maar heeft u zelf geen geschikt dak? Dan kunt u investeren in zonnepanelen via het collectieve zonnestroomproject. Klik hier voor meer informatie.
  • Via de Groene Menukaart krijgen eigenaren van een Gooise Villa en de jaren 30 arbeiderswoning informatie over duurzame maatregelen passende bij dit woningtype. Voor het verduurzamen van monumenten heeft de gemeente Weesp daarnaast subsidie beschikbaar, klik hier voor meer informatie.
  • Voor al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken kunt u terecht bij voor gratis advies via Duurzaam Bouwloket.

Huurders

De welzijnsorganisatie Versa Welzijn heeft een opbouwwerker Duurzaamheid in dienst om huurders te informeren over en ondersteunen bij energiebesparing. Ook ondersteunt de opbouwwerker initiatieven die zijn opgestart door huurders om de wijk te verduurzamen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jerrel Oron via joron@versawelzijn.nl.

Daarnaast kunnen huurders voor (kleine) besparingsmaatregelen terecht bij de energiecoaches die adviseren over verduurzaming van de woning. Huurders ontvangen ook een gratis energiebespaarbox. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden voor een gratis gesprek.

Zelf aan de slag - Vereniging van Eigenaren

De stichting Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek ondersteunt Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) die proactief met de energietransitie aan de slag willen gaan. Energiedienstenbedrijf onderzoekt en adviseert de VVE hoe zij kunnen verduurzamen. Meer informatie vindt u op duurzame-vve.nl.  

Zelf aan de slag - Bedrijven

In samenwerking met de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek is de gemeente Weesp het project Stimulerend Toezicht gestart. Dit project ondersteunt en stimuleert bedrijven kosteloos op bedrijventerrein Weesp Noord en Rijnkade met het besparen van energie voor een periode van 3 jaar. Bezoek de website voor meer informatie en voorwaarden om hieraan mee te doen via stimulerendtoezicht.net/weesp.

Werken aan de duurzame toekomst van Weesp (RES en Transitievisie Warmte)

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015).  De bedoeling is om de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. De gemeente Weesp is bezig vorm te geven aan de uitwerking hiervan. De Regionale Energie Strategie (RES) en Aardgasvrij (Transitievisie Warmte) zijn twee belangrijke visiedocumenten waarbij de gemeente in nauwe samenwerking met inwoners en bedrijven wil komen tot duurzame invulling van de toekomst van Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken