Aardgasvrij

Om CO2 te reduceren en klimaatverandering tegen te gaan neemt Nederland uiterlijk in 2050 afscheid van aardgas. De overstap naar aardgasvrij wonen en werken is een grote omslag en vraagt om inzet van ons allemaal. Om de doelstellingen te bereiken stelt de gemeente Weesp in 2021 de transitievisie warmte op. Hierin beschrijft de gemeente hoe we in Weesp van het aardgas af gaan en welke duurzame alternatieven er zijn voor koken en het verwarmen van huizen.

Bekijk op de plattegrond om te zien welke oplossing in uw buurt de laagst mogelijke kosten met zich meebrengt.

Participatie met bewoners en betrokken partijen

De transitievisie warmte wordt samen met bewoners, bedrijven en andere betrokken partijen ontwikkeld. In het najaar van 2020 is een vragenlijst verspreid onder Weespers en een oproep gedaan voor een inwonerspanel. Ook is er een projectgroep met belangrijke partijen zoals bijvoorbeeld,  Platform Weesp Duurzaam, Ymere, Liander, Versa Welzijn en huurdervereniging de Vechtstroom. Het inwonerspanel en de projectgroep komen regelmatig samen om de voortgang van Aardgasvrij Weesp te bespreken. Op die manier wil de gemeente Weesp er voor zorgen dat er een plan ontstaat waar alle partijen zich in herkennen.

Kijk hier voor meer informatie over wat u kunt doen aan Duurzaamheid en de Regionale Energie Strategie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken